Generelt om PowerOffice

Abonnement for PowerOffice Go - En oversikt

Aktivering av abonnement
Aktivering av abonnement gjøres via Innstillinger -> System -> Abonnement.

NB! Det er bare Administrator som har tilgang til funksjonen "Abonnement".

Ved aktivering av abonnement på den første modulen, vil et dialogvindu åpne seg for å sette diverse innstillinger.

  • Abonnement

Navnet på klienten.

  • Administrator

Velg hvilken bruker som skal være abonnementsadministrator på klienten.

  • Partner

Er ofte allerede forhåndsutfylt med navnet til ditt regnskapskontor.

Hvis ikke forhåndsutfylt, og ditt regnskapskontor er partner av PowerOffice, kontakt regnskapsfører for å få oppgitt partnerkode som legges inn her.

Er ikke klienten tilknyttet regnskapskontor som er partner av PowerOffice, skal ikke partnerkode legges inn.

  • Faktura leveringsmåte

Velg hvilken måte det er ønskelig at abonnementsfaktura leveres på.

Er mottak av EHF-faktura aktivert på klienten (anbefalt) er det mulig å velge mellom EHF og e-post. Hvis e-post, angi hvilken e-postadresse faktura skal sendes til. Hvis e-post er angitt på klientens bilagsmottak, vil denne være foreslått e-postadresse.

  • Kontaktperson

Velg hvilken bruker som skal være kontaktperson i forbindelse med abonnementet på klienten.

  • Betalingsmåte

Velg mellom tre betalingsmåter.

Betalingskort - Legg inn betalingskort der abonnementet belastes registrert betalingskort på faktuaraens forfall. Les mer om registrering av betalingskort nederst i artikkelen.

Faktura til klient - Faktura vil bli sendt i klientens navn. 

Faktura til partner - Faktura vil bli sendt i partners navn (regnskapskontoret)

  • Aksept av tjenestevilkår og databehandleravtale

Sett hake for aksept av tjenestevilkår og databehandleravtale. Trykk «Kjøp abonnement».

mceclip9.png

Abonnement er nå aktivert.

Skal det aktiveres abonnement på flere moduler aktiveres disse direkte ved å trykke «Abonner».

Når en ny klient er opprettet, vil du se en flik til venstre i skjermbildet som viser hvor lenge du har igjen av prøveperioden.

mceclip10.png

Abonnementet kan aktiveres når som helst i løpet av prøveperioden. Kostnaden for bruk vil ikke påløpe før prøveperioden er utløpt selv om abonnementet aktiveres på et tidligere tidspunkt.

 

Registrere betalingskort
Dersom du velger betalingsmåte «betalingskort» må du legge inn din kortinformasjon. Velg type betalingskort. Når du registrerer betalingskortet reserveres det et beløp på kr 1,- NOK. Dette gjøres for å bekrefte at registreringen er i orden. Reserveringen fjernes og vil ikke bli trukket. Trykk deretter «Neste».  

mceclip6.png

Fyll inn kortnummer, utløpsdato og CVV2-kode og velg "Betal"

mceclip7.png

Gjennomfør prosessen vedrørende identifisering via BankID om dette er aktuelt.

Abonnementet er nå aktivert.

Kortnummeret blir lagret hos vår betalingsleverandør (Nets). PowerOffice har aldri tilgang til selve kortnummeret!

 

Endre betalingsmåte
Abonnementet kan betales med betalingskort eller faktura til klient. Betalingsmåte kan endres via linken "Endre Betalingsmåte".

 

Rediger abonnementsdetaljer
Hvis det er ønskelig å endre f.eks. Administrator eller e-postadressen hvor fakturaen blir sendt, så gjøres dette via Abonnementsdetaljer.

 

Regnskap Mikro

Velges Regnskap Mikro som regnskapsmodul, vil forbruket av inkluderte bilag være være synlig i denne oversikten.

Abonnementsadministrator vil motta varsel i varslingssenteret når 90% og 100% av de inkluderte bilagene er brukt opp.

 

 

Vis forbruk

Via "Forbruk" er det en fin oversikt over månedens forbruk.

mceclip1.png

 

Faktureringshistorikk
Via faktureringshistorikk får man oversikten over alle fakturaer som er tilsendt klienten som gjelder månedlig abonnement.

mceclip2.png

 

Avbryt abonnement
Abonnementet avbrytes ved å trykke "Avbryt".

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse