Regnskap

Hvordan kan en bruker fjerne ikke-posterte bilag, fullstendig fra en klient?

Et ikke-postert bilag fjernes fullstendig fra en klient, ved å slette alle bildene til bilaget.

Dette kan kun gjøres når bilaget ligger i bilagsføringen.

Er selve bilaget slettet, må dette først gjenopprettes for å så kunne slette bilags bildene. Alle hendelser tilknyttet bilaget i hendelsesloggen vil nå bli sorte og ikke mulig å klikke på.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse