Lønn

Jeg har ansatte som ikke er i PowerOffice, men som skal ha utbetalt sine feriepenger fra PowerOffice?

Hvis noen har ansatte som er sluttet forrige år i et annet system, men skal ha utbetalt sine feriepenger fra Poweroffice, så må disse ansatte opprettes i Poweroffice med type arbeidsforhold "Pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold". Et arbeidsforhold er påkrevd for å kunne utbetale feriepenger.

 

mceclip0.png

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/lonn-til-ansatte-som-har-sluttet-feriepenger/

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse