Lønn

Lønnsart 890 og 891, Utleggstrekk

Lønnsart 890 Utleggstrekk - innrapporteres i a-meldingen

Innrapportert beløp vises i rapporten "Terminoppgjør fra Altinn".

Betaling opprettes fra rapporten sammen med betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift med 6 terminer i året.

Lønnsart 891 trekk til fordringshaver (påleggstrekk) - innrapporteres ikke i a-meldingen

Betaling til fordringshaver skjer sammen med utbetaling av lønn. Legger seg som en egen linje under betalinger venter på godkjenning. Betalingen kan slettes herfra hvis den ikke er godkjent.

 

Er det brukt feil lønnsart kan det korrigeres i en lønnskjøring med type korreksjon.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse