API

Fakturering med factoringintegrasjon aktiv

Krav til datakvalitet på kunder i Go

For å levere en faktura via factoringintegrasjon, stilles det noen krav til informasjon som må være lagret på kunden i Go. Dette er hovedsaklig de samme krav som gjelder for EHF 2.0/3.0, men dette gjelder også for personkunder i forbindelse med factoring. Følgende data må være registrert på kundekortene i Go:

Person

 • For- og etternavn
 • Full adresse (adresse, postnummer, by/sted)
 • Telefonnummer
 • e-post adresse

Firma

 • Navn
 • Organisasjonsnummer
 • Full adresse (adresse, postnummer, by/sted)
 • Telefonnummer
 • e-post adresse

Etter aktivering av integrasjonen i Go, vil det slå inn valideringer av denne informasjonen. Nye kunder som opprettes i Go, vil som standard opprettes med "Bruk Factoring" avhuket, og det gis en feilmelding ved lagring av kunden dersom informasjon mangler på kunden. I tillegg, vil den samme valideringen slå inn når faktura skal sendes. Valideringene sikrer at factoringselskapet mottar nødvendig data om kunden de registrerer og sender faktura til.

 

Slik fungerer faktureringen med leveringsmåte factoring

Fakturautkast opprettes som vanlig i Go. I det faktura skal sendes, vil dialogboksen for sending åpnes for valg av leveringsmåte og fakturadato. Der vil det stå at leveringsmåten er factoring (navnet på den aktive factoringintegrasjonen). Det er tilgjengelig en checkbox "Endre leveringsmåte for denne fakturaen" dersom det er ønskelig å overstyre leveringsmåten for enkelt faktura, slik at den ikke går via factoring.

mceclip0.png

 

Når faktura sendes med leveringsmåte factoring, skjer følgende:

 • En status formidles om at faktura klargjøres for factoring, og denne endres deretter til "Faktura klargjort"
 • Salget og kundefordring bokføres i Go. Det lages ingen pdf, og knappen "Vis pdf" og "Send fakturakopi" er ikke tilgjengelig i dette steget.  Av denne grunn er ikke profileringsmaler i Go relevant i sammenheng med faktura levert som factoring.  Go genererer en xml fil som legges i historikken på faktura. Denne filen blir teknisk den juridiske salgsdokumentasjonen. 
 • Faktura og kundeinformasjon blir tilgjengelig i factoring API'et
 • Ønskes det en spesifikk standardtekst på fakturadokumentet, er dette noe som eventuelt må avtales med factoringtilbyderen.

Integrasjonspart henter faktura og kundeinformasjon via API, leverer faktura til kunde og kvitterer tilbake til Go

 • Kontonummer, pantsettingstekst og fakturalayout håndteres av factoringselskapet. De påfører nødvendig informasjon, og leverer deretter faktura til kunden på mest hensiktsmessige leveringsmåte.
 • Integrasjonen kvitterer tilbake til Go at faktura er levert, med eventuell supplererende tekst. En pdf av faktura slik den faktisk ble levert, blir også kvittert til Go.
 • I Go oppdateres factoringstatus og historikken på faktura. Ettersom Go har fått en pdf tilbake fra integrasjonen, vises nå knappene "Vis pdf" og "Send fakturakopi".

Alle fakturarelaterte rapporter i Go har to tilgjengelige kolonner som kan hentes fram, for å vise "factoring fakturastatus" og "factoringbeskrivelse", som vil vise status på factoringselskapets levering av faktura og eventuell supplerende informasjon.

Når faktura er levert via factoringselskapet, vil factoringselskapet håndtere videre hendelser iht de tjenester de tilbyr, og alle regnskapsrelaterte hendelser vil normalt posteres automatisk tilbake til Go via integrasjonen. Les mer om eksempler på slike hendelser her.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse