API

Eksempler på posteringer tilbake til Go

Her gis helt generelle eksempler på isolerte hendelser og regnskapsmessig effekt av disse, for en illustrasjon av hvordan en factoringintegrasjon generelt kan automatisere posteringer. I praksis vil det gjøres en kombinasjonsavregning av flere hendelser samtidig. Hva den enkelte integrasjon tilbyr, og hvor ofte posteringer skjer mot Go, vil variere.

 

Ordinært oppgjør av faktura

Kunde (debitor) betaler faktura til factoringselskapet. Kundefordringen i Go må lukkes, men penger er ikke mottatt enda av Go klienten. Til Go:

  1. Debet mellomregning (finanskonto), kredit kundereskontro.

Avregning oppgjør av faktura

Factoringselskap remitterer oppgjort beløp til Go klienten (kreditor). Samtidig trekkes det omkostninger for bruk av factoring.

  1. Debet bankkonto, debet kostnad factoring, kredit mellomregning (finanskonto)

Factoringselskap utsteder rentenota

Renter skal inntektsføres og reskontroføres i Go. Av praktiske hensyn gjøres dette når rentene er betalt av kunden (debitor) til factoringselskapet.

  1. Debet kundefordring, kredit renteinntekt
  2. Debet bankkonto, kredit kundefordring

Forskuttering av beløp til Go klient (kreditor)

Factoringselskap tilbyr forskuttering av fordringer (finansiering). Forskuttert beløp remitteres til kreditor.

  1. Debet bankkonto, kredit mellomregning (finanskonto)

Kunde (debitor) betaler direkte til Go klienten (kreditor)

Skjer dette skal factoringselskapet varsles, og strengt tatt skal pengene ovørføres til factoringsselskapet. I praksis, kan dette løses på andre måter etter avtale med factoringselskap. Bokføringen av innbetalingen fra kunde direkte til Go klient, må gjøres manuelt, og vil typisk involvere bruk av enda en mellomregningskonto for slik avvikshåndtering.

  1. Debet bankkonto, kredit mellomregningskonto avvik (ikke nødvendigvis finanskonto)

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse