API

Inkassoløpet

Inkassobyrå vil håndtere videre inndriving av faktura fra og med neste relevante steg. Dette er typisk enten inkassovarsel, betalingsoppfordring eller videre rettslig inndrivelse.

Oppdateringer av informasjon tilbake til Go

En faktura som hentes fra Go knyttes til et saksnummer i Go. Dette saksnummeret vil som regel sammenfalle med saksnummer i byråets fagsystem, men sett fra Go er saksnummeret mest ment å reflektere at faktura håndteres av inkassobyrå. Byrået kan legge en link knyttet til saken i Go ved opprettelsen, slik at bruker i Go kan klikke på denne og eksempelvis logge inn direkte til til inkassobyråets system.

Inkassobyrå kan oppdatere saksnummer i Go med ønsket status for å reflektere hendelser i inkassoløpet. Dette kan også være oppdatering om at kunden (debitor) har innsigelser til kravet.

Flere faktura mot samme kunde, vil typisk samles i én og samme sak og dette vil oppdateres til Go. En inkassosak kan altså bestå av flere faktura.

 

Løpende overvåking av direktebetalinger og hendelser i Go

Inkassobyrå vil overvåke betalingsstatus på faktura som er hentet fra Go. Dette gjør de for å fange opp direktebetalinger, krediteringer og hendelser generelt som påvirker inndrivingen de gjør.

Det bør i den forbindelse unngås å bruke manuelle bilag, og da særlig bilag med mange manuelt håndterte innbetalingstransaksjoner som matches mot faktura, da dette gjør det mer utfordrende for inkassobyrå å håndtere uten nærmere undersøkelse.

NB! Dersom en faktura skal tapsføres i Go, er det viktig at dette gjøres ved å finne aktuell faktura på reskontro og benytte funksjonen (knappen) "Avskriv". Da skaper Go automatisk et bilag som tapsfører fordringen, men denne tapsføringen får en unik status i Go som inkassointegrasjonen kan fange opp. Inkassobyrå stanser ikke nødvendigvis inndriving av en regnskapsmessig tapsføring, så de vil typisk ignorere en slik hendelse i sitt system. Dersom bruker i Go utfører tapsavsetningen ved å lage et manuelt bilag, klarer ikke inkassobyrå å fange opp hva som er ført mot faktura uten nærmere undersøkelse.

 

Oppgjør

De fleste inkassointegrasjoner tilbyr funksjonalitet for automatisk postering av oppgjør/avregning tilbake til Go, via integrasjonen. De vil da postere remitteringer de har gjort til Go klienten, lukke kundefordringer, postere omkostninger og mva oppgjør. Det kan også tilbys postering av renteinntekt og innbetaling av renter.

Tilbudet varierer noe, så mer informasjon om håndtering av oppgjør bør undersøkes med den enkelte tilbyder av inkassointegrasjon.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse