API

Aktivering av factoring via API

Forutsetninger for bruk

For kunne benytte en factoringintegrasjon i Go forutsettes det at faktura skapes i Go. Det er ikke mulig å integrere flyten for faktura som blir importert til Go fra andre systemer.

Dersom den tidligere og nå avviklede factoringløsningen (ikke API basert) har vært i bruk på klienten, må denne avsluttes først. Dette gjøres ved å overføre eventuelle usendte faktura til factoringbyrå (via meny > rapporter > factoring), og deretter deaktivere factoringinnstillingen på klienten.

Faktura levert via factoringintegrasjon, kan ikke kombineres med purring og inkassointegrasjoner.

 

Forberedelser i Go

Nødvendig oppsett kan variere mellom de ulike factoringtilbyderne, men generelt vil det være nødvendig å påse at dedikerte kontoer er satt opp i Go for de posteringene som vil skje i forbindelse med factoring og de hendelser som skal har regnskapsmessig effekt. Oppsett av kontoer gjøres i Go, og må formidles til integrasjonsparten (om det ikke er en del av onboardingen som integrasjonsparten har). Følgende vil typisk være nødvendig:

  • Dedikert konto for mellomregninger med factoringtilbyder.  Dette refereres ofte til som en finanskonto, og kan gjerne settes opp som en reskontro i Go for en enklere avstemming. Ofte vil factoringtilbyder finansiere fordringer, slik at mellomregningskontoen er en gjeldspost i regnskapet. Settes det opp en reskontro i Go, kan dette gjerne være en leverandørreskontro i eksisterende reskontroserie, eller satt opp som en dedikert reskontroserie for factoringtilbyder. Integrasjonen vil bokføre hendelser mot denne dedikerte konto/reskontroen, og tilbyder trenger derfor en definisjon av hvilken konto som skal benyttes til formålet før integrasjonen aktiveres. 

  • Konto for kostnader i forbindelse med factoring. Kostnader og gebyrer kan føres automatisk av factoringtilbyder, og de trenger da å vite hvilken konto i regnskapet som ønskes for dette formålet.

  • Konto for renteinntekter. Renteinntekter (fra rentenota) kan bokføres automatisk av integrasjonspart, og de trenger da å vite hvilken konto i regnskapet som ønskes for dette formålet.

  • Eventuelle andre kontoer, avhengig av tilbyder. Det kan være aktuelt at tilbyder ønsker flere mellomregninger (fordi de skiller på type hendelser) eller andre kontoer dedikert for postering av hendelser i factoringløpet. Tilbyder vil typisk informere om dette i onboardingen.

 

Dette skjer i Go når en factoringintegrasjon blir aktivert

Faktura leveringsmåte factoring blir tilgjengelig på klienten, benevnt med navnet på integrasjonen. Aktiveres factoringintegrasjonen "ABC Factoring", vil leveringsmåte "ABC Factoring" bli tilgjengelig på klienten.

Alle kundekort på klienten får satt en hake "Bruk Factoring" under fanen Salg, og leveringsmåten under fanen Faktura blir satt til factoring (da navnet på integrasjonen). Se skjermbilder av dette nedenfor.

Dersom enkeltkunder skal unntas fra factoring, gjøres dette ved å ta bort haken "Bruk Factoring" og deretter velge en annen faktura leveringsmåte.

Alle fakturarelaterte rapporter i Go har to tilgjengelige kolonner som kan hentes fram, for å vise "factoring fakturastatus" og "factoringbeskrivelse".

Etter aktivering, kan faktura leveres via factoringselskapet, og factoringtjenester blir integrert med Go. I Go blir det også satt krav til informasjonen på kundekortene dersom faktura skal leveres som factoring. Les nærmere beskrivelser av dette og factoringløpet her.

 

mceclip0.png

 

mceclip1.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse