API

Aktivering av en inkassointegrasjon

Forutsetninger for bruk

Kun fakturabilag med forfallsdato vil fungere med en integrasjon. Fakturabilaget kan være skapt via fakturering fra Go, eller gjennom import (filimport eller postert via API integrasjon).

Kan ikke kombineres med factoringintegrasjon.

Forberedelser i Go

Inkassointegrasjonen vil typisk utføre posteringer tilbake til Go, relatert til oppgjør/remisser. I den forbindelse må det defineres hvilke kontoer i regnskapet som skal benyttes for omkostninger inkasso, renter og eventuelle andre posteringer som skal utføres.

Det må også tas stilling til hvilke purreinnstillinger som skal være på klienten, i forhold til om noen av purrestegene skal håndteres i Go. De fleste inkassobyrå vil ha en anbefaling på oppsett, men i prinsippet kan de ulike purreinnstillingene settes opp etter eget ønske.

Aktivering av integrasjonen

Aktivering av inkassointegrasjonen gjør at purresteget "Inkasso" blir tilgjengelig på klienten i Go, og menyen "Inkasso" kan tas i bruk. Alle kundekort vil få satt hake for "overfør til inkassobyrå".

Når utvidelsen er opprettet, vil alle forfalte fakturaer automatisk dukke opp i utkast for inkasso etter følgende regler:

  • Påminnelse eller ingenting aktivert i purreinnstillingene; faktura overføres til utkast inkasso 14 dager etter forfall.
  • Purring/inkassovarsel aktivert i purreinnstillingene; faktura overføres til utkast inkasso på første dag etter purringens/inkassovarslets forfall.

Det er likevel mulig å manuelt overstyre en forfalt faktura fra purreliste til utkast inkasso, hvis noen av innstillingene for purringer er aktivert.

Klikk på link under neste handling i purrelisten og velg inkasso fra nedtrekksmeny. Trykk «Ok». Faktura flyttes fra purreliste til utkast inkasso.

Purringer_overtyr_til_utkast_inkasso.png

Unnlate spesifikke kunder fra inkassoløpet

På kundekortet og fanen Purringer, kan man fjerne haken for "Overfør til inkassobyrå". Faktura sendt til denne kunden vil da ikke bli medtatt i inkassoløpet (faktura får ikke neste steg inkasso i Go).

mceclip0.png

 

Ha flere inkassointegrasjoner aktiv samtidig

Det er fullt mulig å ha flere inkassointegrasjoner aktivert samtidig. Imidlertid vil kun én integrasjon kunne opprette nye saker om gangen. Ved bytte av inkassointegrasjon må den nye integrasjonen ha aktivert innstillingen for opprettelse av nye saker. Allerede eksisterende saker vil forbli hos den opprinnelige integrasjonsparten. 

Denne innstillingen finner du på alle inkassointegrasjoner man har lagt til under Innstillinger -> Utvidelser.

inkassointegrasjon2.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse