API

Overføre faktura til inkasso via integrasjon

Inkasso - utkastliste

Under utkast for inkasso, tar brukeren stilling til hva som skal godkjennes for overføring til inkassobyrå for inndriving. 

Her er det mulig å godkjenne enkeltfaktura, et markert utvalg, eller alle.

Det er også mulig å sette faktura med status "på vent". Disse vil ikke være mulig å godkjenne så lenge hake for dette står i, men de forblir på listen.

Fjernes faktura fra listen, vil denne flyttes tilbake til purreliste med neste handling satt til «Ingen». Bruker må da eksplisitt ta stilling til videre oppfølging av faktura.

NB: Kreditnotaer blir ikke med i liste over hva som kan godkjennes for overføring til inkasso. Påse derfor at kreditnota er matchet mot faktura for å justere ned beløpet som skal inndrives.

Inkasso_utkast.png

Inkasso - listen Godkjent og Åpne

Når faktura godkjennes vil denne flyttes over til fanen «Godkjent» i påvente av at inkassobyrået henter faktura og kundeinformasjon via Inkasso API'et.

Har det ved en feiltakelse blitt godkjent en faktura som likevel ikke skal overføres til inkasso, er det mulig å velge aktuell faktura og trykke «Fjern». Vil kun være mulig så lenge inkassobyrået enda ikke har hentet faktura og opprettet sak. Faktura vil da flyttes til purreliste med neste handling satt til «Ingen».

Når inkassobyrået henter faktura, påfører de et saksnummer og faktura flyttes videre til fanen «Åpne». Eventuelle posterte renter og gebyrer i Go, vil automatisk tilbakeføres da inndriving av kravet overføres til en annen juridisk enhet.

Hvor ofte inkassobyrået sjekker for oppdateringer/henter nye saker, varierer fra aktør til aktør.

Automatisk godkjenning av fakturaoverføring

Det er mulig å aktivere innstillinger for at faktura automatisk godkjennes fra utkast lista, og i praksis overføres automatisk til inkassobyrå når neste steg tilsier det.

Dette gjøres under purreinnstillingene i Go. Her haker man av for "Godkjenn automatisk fakturaoverføring til <utvidelsesnavn>". Man har da også mulighet til å avgrense fra og med når faktura skal godkjennes automatisk. Dette er særlig hensiktsmessig i tilfeller hvor man har åpne poster som ikke skal overføres til inkassobyrå, for eksempel ved konvertering til Go. Man setter da en dato som avgrenser fra og med hvilken fakturadato nye faktura automatisk blir godkjent for inkassobyrå.

Vær oppmerksom på at det bare er nye faktura bokført etter at innstilling er satt som påvirkes av innstillingen.

mceclip0.png

 

Les mer om videre håndtering av inkassoløpet her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse