API

Purring og inkasso

Generell funksjonalitet

Go har dedikert funksjonalitet og API løsning for inkassobyrå, som byråene oppfordres til å integrerere mot. Løsingen er lagt opp slik at når neste purresteg i Go er overføring til inkassobyrå, vil integrert inkassobyrå hente faktura automatisk for videre inndriving. De sender tilbake et saksnummer og status til et dedikert menypunkt i Go, for oppfølging av inkasso. Underveis overvåker inkassobyrået eventuelle innbetalinger, nedskrivninger eller krediteringer som skjer i Go. Ved oppgjør/remisse, vil de fleste integrerte løsingene postere oppgjøret tilbake til Go automatisk.

Det er valgfritt om det skal skal benyttes påminnelser, purring, inkassovarsel eller en kombinasjon som sendes fra Go (med eller uten gebyr og renter), før inkassobyrå tar over inndrivingen. Alternativt kan inkassobyrå ta over hele inndrivingen etter nærmere avtale. En faktura sendes ikke nødvendigvis til formell inkasso som sådan, men overføres til inkassobyrå for videre inndriving alt etter som hva som er inngått avtale om og satt opp i Go.

 

Les mer om inkassointegrasjoner her.

 

Spesifikk funksjonalitet

Henting av faktura og opprettelse av saker i Go fungerer likt på tvers av tilbydere. Hvordan oppgjør/avregning håndteres, varierer noe mellom de ulike løsningene. Det er fullt mulig å integrere an fullautomatisert løsning, og det er flere aktører som tilbyr løsninger som:

  • Automatisk posterer oppgjør/avregning (remisse) når inkassobyrå remitterer. Lukker automatisk fordringer og posterer kostnader og renter.
  • Automatisk postering av renteinntekt som tilfaller kreditor, med automatisk postering av innbetaling av disse.
  • Automatisert håndtering av mva avregning.

Tilgjengelige integrasjoner

En oversikt over integrasjonsparter som har integrert inkassoløsninger mot Go, finnes her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse