API

Om applikasjonstyper

Applikasjonstyper er en teknisk inndeling PowerOffice gjør av integrajoner, for å skille på særskilt funksjonalitet. Eksempelvis vil typene "Factoring" og "Inkasso" knyttes til en distinkt funksjonalitet som kun blir tilgjengelig i Go dersom en slik type integrasjon aktiveres på en klient. For andre typer som eksempelvis "Kassesystem" og "Årsoppgjør", vil ikke aktivering av disse endre noe i Go som sådan, men typene anses likevel knyttet til en særskilt funksjon.

I relasjon til kategoriene vi inndeler integrasjonene i på våre nettsider, vil de fleste kategoriene falle under typen "Generell" (standard type). Dette gjelder blant annet kategorien fagsystemer, hvor de ulike integrasjonene har et vidt spenn av funksjonalitet og ulike formål, som vanskelig kan knyttes til en distinkt typeinndeling.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse