API

Årsoppgjør via API

Generell funksjonalitet

Årsoppgjørsystemer har til felles at saldobalanse hentes automatisk fra Go og lastes inn for årsoppgjør i det eksterne systemet.

 

Spesifikk funksjonalitet

Ut over kjernefunksjonaliteten, er det mange muligheter som årsoppgjørintegrasjoner kan utnytte:

  • Hente hovedbokstransaksjoner
  • Hente og vise bilagsdokumentasjon
  • Sende tilbake årsoppgjørposteringer til Go

Ta kontakt med med leverandøren av årsoppgjørintegrasjonen, for å undersøke hvilke muligheter som tilbys.

 

Tilgjengelige integrasjoner

En oversikt over integrasjonsparter som har integrert sine årsoppgjørsystemer mot Go, finnes her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse