API

Nettbutikk

Generell funksjonalitet

Kjernefunksjonaliteten i slike integrasjoner er overføring av salg fra nettbutikken til Go. Det er to måter dette kan skje på:

  • Ordrer i nettbutikken overføres til Go, for fakturering fra Go
  • Salgsdokumentasjon genereres i nettbutikken, slik at salg overføres som fakturabilag til Go

Selv om innfallsvinkel blir noe ulikt, blir resultatet i begge tilfeller at salg fra nettbutikken bokføres i regnskapet. En annen fellesnevner er at kunder blir synkronisert mellom systemene, da dette er nødvendig for å få reskontroført salget i nettbutikken. Typisk vil også produkter synkroniseres, men da avhengig av om det er ordrer eller fakturabilag integrasjonen overfører.

 

Spesifikk funksjonalitet

Ut over kjernefunksjonaliteten, vil det være stor variasjon i tilbudet og praktisk håndtering av hvordan transaksjoner overføres. Det er mange ulike måter å integrere en nettbutikk på, blant annet avhengig av hvilke betalingsløsninger som nettbutikken tilbyr. Det er tilsvarende mange mulige måter å bokføre salg og betalinger på rent bokføringsteknisk, alt etter som hvilket type salg og hvilke type betalingsløsning det er snakk om.

Uansett hvilken faglig tilnærming som benyttes for bokføringen som skal integreres, har vårt API en generell støtte for løsninger. Under skisseres noen muligheter som ofte tilbys ut over kjernefunksjonaliteten:

  • Betalingsstatus på kredittsalg synkroniseres fra Go og tilbake til nettbutikken
  • Produkter synkroniseres mellom nettbutikk og Go (nødvendig ved ordreoverføring)
  • Betalingstransaksjoner bokføres til Go og fordringer omposteres (eksempelvis når ordre i nettbutikk betales med kredittkort, Stripe eller lignende).
  • Lagerbeholdning synkroniseres mellom Go og nettbutikk
  • Nettbutikken kan også være tilknyttet kassesystemløsning for kontantsalg

 

Tilgjengelige integrasjoner

En oversikt over integrasjonsparter som har integrert sine nettbutikkløsninger mot Go, finner her.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse