API

Fagsystemer og generelle typer

Generell funksjonalitet

Integrasjoner vi definerer som generelle, og som faller i kategorier som "Fagsystemer", "Prosjekt", "Booking" med videre, har sjeldent noen fellesnevnere knyttet opp mot særskilt funksjonalitet sett opp mot vårt API. Fagsystemer er systemer som er spisset mot behov i ulike bransjer, og som integrerer mot Go på veldig mange ulike måter.

Den helt generelle fellesnevneren er at det gjerne er en form for synkronisering av grunndata (kontakter, dimensjoner) og ofte en import eller direkte postering av bilag til Go.

 

Spesifikk funksjonalitet

Generelle integrasjoner kan benytte vårt API på mange mulige måter, og gjerne kombinere ulike funksjoner etter behov. Mulighetene er derfor nokså åpne, og hvilket tilbud som eksisterer bør undersøkes med den enkelte integrasjonspart.

Det er også stor variasjonsgrad knyttet til hvordan de ulike integrasjonene er skalert i forhold til funksjonalitet. Noen integrasjoner er veldig enkle, mens andre integrasjoner er dypt integrert for en full utnyttelse av samspillet mellom Go og det eksterne systemet. Med dybde øker gjerne kompleksiteten ved å komme i gang med integrasjonen, men slike integrasjoner utnytter gjerne mulighetene fullt ut i begge systemer.

 

Tilgjengelige integrasjoner

En oversikt over integrasjonsparter som har integrert generelle applikasjonstyper:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse