Lønn

Rapportering av pensjonsinnretning / pensjonsavtale

Fra 1. januar 2021 ble arbeidsgivere pliktig til å melde inn hvilken pensjonstilbyder de har pensjonsavtale med i a-meldingen. Det er viktig å oppgi disse opplysningene i a-meldingen hver måned.

De fleste arbeidsgivere er pålagt å ha pensjonsavtale som sikrer arbeidstakere alderspensjon i samsvar med nærmere angitte krav i Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) § 2.

Arbeidsgivere må vurdere om de etter OTP-loven har plikt til å opprette pensjonsavtale for sine arbeidstakere. Skatteetaten er tilsynsmyndighet fra 1. juni 2021.

 

Legg til pensjonsinnretning under Lønnsinnstillinger > Pensjon:

mceclip0.png

Pensjonsinnretningen rapporteres ved hver lønnskjøring i a-meldingen.

(Rapporteringen vises med pensjonsinnretningens organisasjonsnummer nederst i innsendt A02.)

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse