Dokumentsenter

Historikk på et dokument

Ta frem alternativ kolonne Historikk. 
Trykk på ikonet og Dokumentets historikken vil vises i egen dialog. Historikken går fra dokumentet kom inn i programmet. 


Historikk på dokument sendt på E-post

Når et dokument inkluderes i en e-post vil historikken oppdateres med en link til sendt mail og til den versjonen av dokumentet som ble inkludert. Linken fører til et eget dokument som kan sendes videre ved behov for dokumentasjon på kommunikasjon. 


Dokumenter i ulike versjoner

Historikken vil ta med alle visjonsendringer som foretas, men vil i tillegg også versjonsendringer ligge i egen kolonne som kan tas frem via kolonnevelgeren. 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse