Lønn

Reversering av lønnsgrunnlagsimport

Det er mulig å reversere en fil som er importert inn ved feil fra Meny > import > importert.

Dette gjelder filene Standardimport av lønnsgrunnlag og Lønnsgrunnlagsimporten.

Etter reverseringen endres statusen fra "importert" til "reversert".

mceclip1.png

 

Er innholdet i filen inkludert i ett åpent lønnsutkast, så blir ikke importerte lønnslinjer slettet fra lønnsutkastet etter reverseringen.

Linjer som er relatert til importert fil må slettes i lønnskjøringen, eller hele lønnsutkastet slettes og nytt lønnsutkast opprettes.

 

Er lønnen allerede opprettet kan importert lønnsgrunnlag fjernes fra lønnskjøringen ved å trykke "fjern".

mceclip0.png

Hele importen fjernes når det trykkes fjern > importert lønnsgrunnlag. 

Reverser importen fra Meny > import > importer. Importerte lønnslinjer vil ikke komme med i nytt lønnsutkast som genereres etter at reverseringen er kjørt.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse