Regnskap

Matche åpne poster reskontro

Dersom det er behov for å gjøre en manuell matching av åpne poster på kunde-, leverandør- eller ansattreskontro, kan dette gjøres her:

Meny > Rapporter > kunde-/leverandør-/ansattreskontro. Disse funksjonene er tilgjengelige både fra "Åpne poster" og "Kontoutskrift".

Tips: For å selektere ut kontakter med sannsynlig relevans for manuell matching, stå i reskontroens åpne poster med datofilter per dagens dato. Trykk på knapp for utvidet filtrering, og sett hake for 

  • Vis kunder med åpne kreditposter (kundereskontro)
  • Vis leverandører med åpne debetposter (leverandørreskontro)
  • Vis ansatte med åpne debetposter (ansattreskontro)

Rapporter_reskontro_selekter_utvalg_for_matching.png

Åpne poster reskontro vil nå kun inneholde kontakter med en eller flere poster som potensielt kan matches mot bokført fordring (kundereskontro) eller gjeld (leverandør-/ansattreskontro).

Matche poster

Marker aktuelle linjer. Du kan velge flere ved å holde inne ctrl når du trykker på de aktuelle linjene, eller shift for å velge alle linjer fra den første du markerer til den siste du markerer. Når linjene er markert kan du enten trykke "ctrl+M" eller trykke på knappen for matching:

mceclip0.png

Det er også mulig å "klikk og dra" én linje til en annen for å matche de to:

Match alle

"Match alle" er en funksjon som vil forsøke å matche alle åpne poster på en kontakt i en og samme operasjon. Er rapporten filtrert, vil funksjonen bare forsøke å matche blant de filtrerte transaksjonene til kontakten. Matchingene grupperes per valuta som gjør at en transaksjon i eksempelvis EUR aldri vil matches mot en transaksjon i eksempelvis SEK eller NOK. Funksjonen forsøker å matche transaksjoner med tidligst dato først. Det vil lages flere matchinger om transaksjonene går i null per en gitt dato i utvalget. Det er kun mulig å gjøre funksjonen på en kontakt av gangen.

Se at datofilteret står per dagens dato. Marker aktuell kontakt. Knappen "Match poster" endrer navn til "Match alle". Trykk "Match alle" eller hurtigtast ctrl+M.

Rapporter_reskontro_match_alle.PNG

Bekreft meldingen som dukker opp for hva funksjonen vil gjøre.

Rapporter_reskontro_match_alle_dialog.PNG

Oppheve matching

For å oppheve matching kan du enten markere aktuell linje og trykke "ctrl+U" eller trykke på knappen for opphev matching:

mceclip3.png

Ved bruk av denne knappen vil alle matchinger for denne linjen bli opphevet. Dersom du har matchet mer enn 2 linjer i reskontroen så har du også mulighet til å fjerne matching mot kun én linje dersom det er ønskelig. Dette gjøres ved å trykke på kjettingen ved siden av datoen. Du får da opp følgende bilde:

mceclip5.png

Marker linjen/linjene du vil oppheve matchingen til, og trykk på knappen opphev matching.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse