Regnskap

Matche åpne poster reskontro

Dersom det er behov for å gjøre en manuell matching av åpne poster på kunde- eller leverandørreskontro, kan dette gjøres her:

Meny - rapporter - kunde-/leverandørreskontro. Disse funksjonene er tilgjengelige både fra "Åpne poster" og "Kontoutskrift".

 

Matche poster

Marker aktuelle linjer. Du kan velge flere ved å holde inne ctrl når du trykker på de aktuelle linjene, eller shift for å velge alle linjer fra den første du markerer til den siste du markerer. Når linjene er markert kan du enten trykke "ctrl+M" eller trykke på knappen for matching:

mceclip0.png

Det er også mulig å "klikk og dra" én linje til en annen for å matche de to:

 

Oppheve matching

For å oppheve matching kan du enten markere aktuell linje og trykke "ctrl+U" eller trykke på knappen for opphev matching:

mceclip3.png

Ved bruk av denne knappen vil alle matchinger for denne linjen bli opphevet. Dersom du har matchet mer enn 2 linjer i reskontroen så har du også mulighet til å fjerne matching mot kun én linje dersom det er ønskelig. Dette gjøres ved å trykke på kjettingen ved siden av datoen. Du får da opp følgende bilde:

mceclip5.png

Marker linjen/linjene du vil oppheve matchingen til, og trykk på knappen opphev matching.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse