Ferie og Fravær

Kom i gang med Ferie og fravær

 

Ferie og fraværsmodulen kan også benyttes på ny mobilapp - søk opp Poweroffice go og last ned fra Appstore eller Google Play

 

Det er viktig før oppstart av Ferie og fravær at det sjekkes opp at fraværstypene i GO er satt riktig. Det vil si at fraværstypene som settes på aktivitetene "Syk med egenmelding" og "Syk med sykemelding" spesielt, må være riktig.

Nedenfor vises de anbefalte fraværstypene som bør være satt på aktivitetene i GO for at Ferie og fravær skal fungere optimalt:

 

mceclip0.png

 

 

For å få tilgang til Ferie og fravær må det være et aktivt abonnement.

Gå på Meny > Innstillinger >Abonnement. Trykk på abonner på Ferie og fraværskortet

Alle som skal ta i bruk Ferie og fravær må være registrert som ansatt på klienten og i tillegg må de være brukere av PowerOffice GO. Det er ikke nok å bare være ansatt for at Ferie og fravær skal fungere optimalt.

Bruker som har fått tildelt Administratorrettigheter vil kunne gjøre alt av oppsett ved oppstart av Ferie og fravær.

NB! Ved oppstart av Ferie og fravær så vil ikke fraværsaktivitetene som Ferie, Syk med egenmelding, syk med sykemelding etc. lenger være tilgjengelig i den vanlige "Legg til"-knappen i timelista. Disse vil da være flyttet over til ferie og fraværsmodulen og kan bare nås ved å bruke knappen "Nytt fravær" i timelista eller knappen "Legg til" under "Min oversikt" i ferie og fraværsmodulen.

 

Først må det gis tilganger til alle de ansatte som skal bruke modulen. Dette gjøres ved å gå på

Meny > Brukere og fanen Roller. Se artikkel Ferie og fravær Rollestyring for å de ulike tilgangene som kan gis.

Innstillinger for Ferie og fravær kan gjøres på 3 plasser

  • Timeinnstillinger
  • Aktiviteter
  • Ansattkort

Som standard er alle registreringer av fraværstyper (unntatt Helse/tannlege) satt som aktiviteter som må godkjennes av en leder. Skal alle typer fravær eller noen typer fravær godkjennes av leder, så må dette settes enten på ansattkortet eller på aktivitetene

- En leder er en som enten står som leder på avdeling, eller er satt som leder på ansattkortet

- Om en aktivitet krever godkjenning av en leder eller ikke kan overstyres per aktivitet

- Selskapet må selv ta stilling til sine interne rutiner når det gjelder fravær som ansatte skal kunne godkjenne selv og hvilke som skal godkjennes av leder

 

Som standard settes 25 feriedager per år, 6 ekstra feriedager per år for ansatte over 60 år. Begge disse innstillingene kan overstyres på ansattkortet. Resterende feriedager vil ikke automatisk rulleres over til nytt år.

 

Ved oppstart av klienten vil det ikke være satt hake for IA regler. Da vil følgende gjelde: Inntil 12 dager siste 12 mnd, maks 3 sammenhengende dager i inntil 4 tilfeller.

Når haken settes på og IA-regler er valgt, vil følgende regler gjelde: Inntil 24 dager per år, maks 8 dager sammenhengende i inntil 24 tilfeller

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse