Ferie og Fravær

Innledning Ferie og Fravær

 

Ferie og fraværsmodulen kan også benyttes på ny mobilapp - søk opp Poweroffice go mobile og last ned fra Appstore eller Google Play

 

Tilgang til modulen Ferie og fravær oppnås ved å gå til Meny > Innstillinger > Abonnement 

 

Modulen krever at det også er aktivert modulen Time, da disse to modulene henger tett sammen.

 

mceclip2.png

 

 

Ferie og fravær uten å bruke timeregistreringen

Hvis det er ønskelig å bruke Ferie og fravær, men ikke føre timer i GO. Så må man likevel aktivere modulen for Time.

Skal timeregistreringen ikke brukes på de ansatte så må det under rollestyringen Meny > Brukere > Roller ikke gis tilgang til timeregistrering, timegodkjenning eller timetransaksjoner.

Det må under Meny > Innstillinger > Timeinnstillinger settes Normaltid globalt på klienten. Dette fordi fraværsregistreringene krever en normaltid.

 

mceclip0.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse