Finans

Automatisk kjøring av bankavstemmingsregler

Det er mulig å angi at en bankavstemmingsregel skal kjøres automatisk. Dette velger du direkte i regelen, enten ved opprettelse eller ved redigering av aktiv regel:

mceclip0.png

Å sette en regel til å kjøre automatisk innebærer at den ikke dukker opp i visningen for manuelle bankavstemmingsregler i selve bankavstemmingen. Du kan ikke ekskludere matchinger eller posteringer og du får ikke se mulige treff for den aktuelle regelen.

De automatiske reglene vil kjøres hver gang det importeres en bankavstemmingsfil på klienten. De vil også kjøres dersom du trykker på knappen "Kjør bankavstemming" i bankavstemmingsbildet. Da går først de automatiske reglene i bakgrunnen, og deretter vil eventuelle manuelle regler kjøres i egen visning. Når de manuelle reglene er ferdigkjørt, vil de automatiske reglene igjen gå over resterende åpne poster.

Velger du å la en regel gå automatisk bør du i forkant ha kjørt den manuelt et par ganger for å kontrollere at den er satt opp riktig og at den gjør det den er ment å gjøre.

For poster og match-regler kan det være greit, i hvert fall i starten, å jevnlig sjekke hovedboksrapporten for angitt motkonto. Dette for å kontrollere at ingen ting er postert feil.

Vær også oppmerksom på følgende punkter:

- Dersom klienten har flere poster med samme beløp på samme dato, og de blir fanget opp av en match-regel, vil Go alltid velge en vilkårlig motpost. Regelmotoren kan ikke vite hvilken post som hører sammen med en transaksjon dersom det ligger to identiske posteringer på hovedbokskontoen. Dette kan unngås ved å spesifisere reglene.

- Dersom Go oppretter en motpost til en transaksjon som ligger i en låst periode, vil Go automatisk postere motposten på første mulige dag i åpen periode. Dette er samme funksjonalitet som ved avskriving av anleggsmidler.

- Dersom Go oppretter en motpost til en transaksjon hvor motkonto er definert som en reskontro, og aktuell tilknyttet kontakt er arkivert, vil posteringen feile.

- Ved automatisk postering av et stort antall motposter (mer enn 100), kan man oppleve noen sekunder med treghet dersom man samtidig jobber manuelt i bankavstemmingen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse