Quality

Quality oppdrag - steg kartlegging - Seksjon Kundetiltak

Steget tar for seg mye av den kartleggingen som er forpliktet utført når en regnskapsfører tar på seg et regnskapføreroppdrag. Her forklares følgende seksjon:

Seksjon Kundetiltak

Her skal kunden kontrolleres. Det skal sjekkes om selskapet eksisterer, og at personen som kontakter selskapet er den personen som den utgir seg for å være. 

Dette kan gjøres manuelt, da legger en ved vedlegg av de dokumenter som er benyttet for å underbygge kontrollen.

Dersom en har tilgang til Signant kan firmaattesten sendes til elektronisk signering til alle i styret og eiere, og en får bekreftet alle parter på et og samme bilag. 
Benytt da Dokumentasjonssteget for denne handlingen. 

 

 

I den øverste delen kontrollerer vi at selskapet er reelt.

 

I den midterste delen foretas kontroll av personen som har rettighet til å signere på vegne av selskapet. 

Dersom personen bor langt unna geografisk sett kan elektronisk kontroll foretas for å bekrefte personen, eller en kan få en tredje part til å foreta kontrollen. Dersom en benytter seg av tredje person, må en sette hake for dette og legge inn dato og navn på den som har utført kontrollen:

 

Siste del gjelder kontroll av selskapets kredittsituasjon. Foreta en kredittsjekk og legg ved resultatet av kontrollen som vedlegg til seksjonen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse