Quality

Quality oppdrag - steg kartlegging - Seksjon Kvalifikasjoner og kapasitet

Steget tar for seg mye av den kartleggingen som er forpliktet utført når en regnskapsfører tar på seg et regnskapføreroppdrag. Her forklares følgende seksjon:

Seksjon Kvalifikasjon og kapasitet

 

Ta stilling til følgende utsagn, underbygg dette ved å legge til vedlegg:

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse