Quality

Quality oppdrag - steg kartlegging - Seksjon Data og System

Steget tar for seg mye av den kartleggingen som er forpliktet utført når en regnskapsfører tar på seg et regnskapsføreroppdrag. Her forklares følgende seksjon:

 

Seksjon Data og system

For avtaleformål og kartlegging av hvilket system som benyttes på kunden legger vi her inn hvilket regnskapsystem som benyttes til de ulike aspektene ved oppdraget. Listene er utarbeidet slik at du selv kan legge inn det systemet som din kunde benytter. Disse kan i ettertid redigeres ved å velge systemet og trykke F2 for redigering eller sletting av valgene. Dette fungerer kun på de systemet dere selv legger inn i listen. 

mceclip8.png

 

Når systemet er valgt skal det tas stilling til viktige punkter, som igjen danner grunnlag for avtaletekst i oppdragsspesifikasjonen.

Hvilken avtalepart skal stå som lisenshaver av regnskapssystemet.
Hvilken avtalepart skal motta faktura over forbruket på regnskapssystemet.
I de tilfeller hvor Kunden står som Lisenshaver, skal det tas stilling til hvem av avtalepartene som skal stå som systemadministrator i regnskapssystemet:

mceclip3.png

 

Ta stilling til hvem som er ansvarlig for at manuelle faktura kommer inn til regnskapssystemet:

 

mceclip4.png

 

Kartlegge hvilke andre systemer enn regnskapsprogrammet som benyttes av klienten og hvordan dette kommer inn til Regnskapssystemet.  

mceclip6.png

 

Ta stilling til om selskapet har kontantomsetning. Ved bekreftelse på dette vil nye felter åpne seg som må fylles ut da dette inkluderes inn i avtaledokumentet Oppdragsspesifikasjon. Sjekk via link til "godkjente kassasystemer" at oppgitt kasse faktisk er en godkjent kasse jfr skatteetaten. 

Angi hvordan data fra kassen kommer inn til regnskapet, og hvordan rutinen er for kasseoppgjør. Ta stilling til om pliktige journaler lagres på kassen eller ikke.

 

mceclip7.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse