Quality

Quality oppdrag - steg kartlegging - Seksjon Tidligere regnskapsfører

Steget tar for seg mye av den kartleggingen som er forpliktet utført når en regnskapsfører tar på seg et regnskapføreroppdrag. Her forklares følgende seksjon:

Seksjon tidligere regnskapsfører

Dersom et selskap som kontakter en ny regnskapsfører allerede har eller har hatt regnskapsfører, skal ny regnskapsfører ved aksept av tilbud,  kontakte tidligere regnskapsfører før avtale med kunden inngås. 

Legg inn hvem en har kontaktet, når kontakten ble opprettet og hva utfallet ble. 

 

Dersom selskapet er nystiftet eller under etablering, hak ut for "nyetablering" og feltene under blir borte.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse