Lønn

Feilmeldinger ved import av hittil i år verdier

Ved import av hittil i år verdier, hva betyr "lønnssaldolinjene mangler hittil i år saldo linjetype?"

Hvis denne feilmeldingen kommer ved den import av hittil verdier på lønn - så er det enten skrivefeil på en av "typene" eller at tekst i feltet "ytdPayrollBalancesLineType" mangler i importen. 

En veldig vanlig skrivefeil er at "PayItem" er skrevet med liten L istendefor stor i midt i ordet.

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse