Ferie og Fravær

Rapport Feriesaldo

 

I Meny > Rapporter > Ferie og Fravær  ligger rapporten Ferie.

 

mceclip1.png

Denne rapporten gir en oversikt over feriesaldoene på alle ansatte på klienten.

Rapporten henter all informasjon fra Ferie og fraværsmodulen.

NB! Rapporten henter bare ferie som er registrert via ferie- og fraværsmodulen. Det vil si at ferie som er registrert i GO før denne modulen er aktivert ikke vil vises i rapporten.

 

Rapporten har egen tilgangsstyring som kan nås via Meny > Brukere > Roller >Rapporter

 

mceclip0.png

 

 

Beskrivelse av filter og kolonner

Inne i rapporten kan det filtreres på år, Avdeling og på Leder. Disse filtrene ligger øverst.

 

Kolonner:

  • Inngående saldo: Saldoen i denne kolonnen viser startsaldo i begynnelsen av året. Det vil si at startsaldo fra foregående år rulleres over til nytt år. Det er mulig å redigere startsaldoen via Innstillinger på Ferie og fravær eller via ansattkortene.
  • Overføring fra år: Vise antall dager som er overført fra forrige år
  • Brukte feriedager: Viser feriedager som er godkjent og brukt i inneværende år
  • Planlagt ferie: Viser ferie som er planlagt frem i tid. I rapporten vises antall dager fra og med dato etter satt dato i rapporten
  • Overføring til år: Viser antall dager som er forskuttert til nytt år
  • Gjenværende ferie: Viser feriedager som ansatte har igjen i inneværende år.

 

mceclip2.png

 

De ansatte i rapporten står med blå tekst, dette betyr at det er en link direkte til ansattkortet. Ved å trykke på den ansattes navn kommer bruker direkte inn på ansattkort og det kan redigeres herifra.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse