Prosjekt

Eksport av prosjektliste til standardimport

 

Via Del-knappen nede til venstre i GO er det mulig å eksportere prosjektlisten til en standardimport.

I denne eksporten vil utvalget i prosjektlista tas med.

 

mceclip0.png

 

Eksporten kan da brukes til å endre fastprisene på de ulike prosjektene. Det er i eksporten en egen kolonne for FixedPrice.

 

mceclip0.png

 

NB! Det kan bare endres priser på fastprisprosjektene i denne eksporten. Prosjekt som er satt opp med andre faktureringsmåter kan det ikke endres priser på.

Skal det endres på andre data i eksporten MÅ det brukes anbefalt format som er vist i filbeskrivelsen  for standardimport. 

Standardimporten for prosjekt kan også hentes i hjelpesenteret ved å søke på Registerimport. Da får bruker mulighet til å bruke en "blank" import hvor data kan legges inn fra bunnen av for så og importeres inn i GO.

Standardimporten må importeres inn i GO via Meny > Import

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse