Ferie og Fravær

Overføring av Ferie

 

Det er mulig å søke om overføring av ferie. Dette kan gjøres i "Min oversikt"

Ved å trykke på "Legg til" - knappen så får bruker her et valg om å kunne søke om overføring av ferie.

mceclip0.png

Når bruker trykker på dette valget vil det komme opp en søknadsdialog. I denne dialogen kan det velges mellom ulike år som dagene kan overføres fra eller til. 

  • Overføre fra fjoråret til inneværende ferieår
  • Overføre fra inneværende ferieår til neste år
  • Overføre fra neste ferieår til inneværende år, altså forskuttering av feriedager

I dialogen kan det legges inn antall dager som ønskes overført. Systemet legger default inn antall dager som er tilgjengelig for overføring.

 

mceclip1.png

 

Når det er valgt rett år for overføring og antall dager er korrekt, så kan overføringen sendes til nærmeste leder for godkjenning. Denne forespørselen vil følge samme godkjenningsløp som alle andre fraværsforespørsler.

En leder kan legge inn forespørsel for en ansatt om gangen. Det er ikke mulig per i dag og legge inn samlet overføring av feriedager for flere ansatte samtidig. Dette kan leder gjøre via Mine ansatte.

 

mceclip0.png

I denne listen kan leder trykke på "Overfør ferie", så endre navnet i dialogen som kommer frem til den ansatte som det gjelder, skrive inn antall dager som skal overføres og godkjenne.

 

mceclip1.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse