Regnskap

Definer mva-innstillinger

Meny > Innstillinger > MVA-innstillinger

Her redigeres klientens oppsett for mva (merverdiavgift). Som standard opprettes en klient med

 • mva meldingstype "Alminnelig næring" og 2 månedlig periodeintervall (hvis mva-registrert).
 • mva meldingstype "Ingen rapportering" (hvis ikke mva-registrert)
 • mva-meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon" og låst 2 månedlig periodeintervall, samt "Alminnelig næring" og 2 månedlig periodeintervall (hvis mva-registrert og kompensasjonsberettiget)
 • mva-meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon" og låst 2 månedlig periodeintervall, samt "Omvendt avgiftsplikt" og låst kvartalsvis periodeintervall (hvis ikke mva-registrert og kompensasjonsberettiget)

Generelt

MVA-innstillinger_generelt.png

 • Fjern hake om virksomheten ikke er mva-registrert. Gjøres dette, skjules mva reg.nr. (les forøvrig mer om fakturering og bilagsføring når klient ikke er mva-registrert). Mva-reg.nr fylles automatisk inn fra Foretaksregisteret ved opprettelse av klient dersom bedriften er mva-pliktig (klientens org.nr). 
 • Angi om klienten er kompensasjonsberettiget. 
  • For virksomheter som angis som kompensasjonsberettiget, vil mva-kode registeret utvides med mva-koder for kompensasjon (K-koder). Disse MÅ benyttes ved bokføring av merverdiavgiftskompensasjon for at mva-meldinger i systemet skal genereres korrekt.
 • Sett hake for "Rapporter mva-melding manuelt i Altinn" hvis klienten har følgende mva-oppsett:
   • Inngår i fellesregistrering, uansett mva-meldingstype.
    • Årsak: Verken Go eller Skatteetaten/Altinn har konsolideringsfunksjonaliet for mva-meldinger. Konsolidering av mva-meldinger må derfor gjøres manuelt med påfølgende manuell rapportering i Skatteetatens nye portal for mva-meldinger. Mva-meldingen kan kun posteres i regnskapet.
   • Delt næring (kombinasjon av alminnelig- og primærnæring)
    • Go har ikke støtte for oppsett med kombinasjon av alminnelig- og primærnæring. Ved delt næring bør næringene skilles på avdeling og hentes ut fra funksjon for egendefinert periode, filtrert for avdeling, i rapportpunkt for mva-meldinger. Tallene for hver mva-melding må hentes ut manuelt med påfølgende manuell rapportering i Skatteetatens nye portal for mva-meldinger. Mva-meldingen kan kun posteres i regnskapet. 
    • Ønskes regnskapet automatisk låst ved postering og rapportering av den næringen med hyppigst mva-rapporteringsintervall, bør denne angis som mva-melding type og tilhørende periodeintervall.

Mva-melding

MVA-innstillinger_MVA-melding.png

 • Angi mva-meldingstype klienten skal rapportere på.
  • Er klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være:
   • Alminnelig næring 
   • Primærnæring 
   • Er klienten i tillegg kompensasjonsberettiget, vil Go (for terminer fra 2023) kunne produsere både kompensasjonsmelding og ordinær melding for innsending via integrasjon. 
  • Er ikke klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være: 
   • Ingen rapportering
   • Omvendt avgiftsplikt 
   • Er klienten i tillegg kompensasjonsberettiget, vil Go (for terminer fra 2023) kunne produsere både kompensasjonsmelding og melding for omvendt avgiftsplikt for innsending via integrasjon.
 • Angi mva-perioden klienten skal rapportere på.
  • Tilgjengelige valg er:
   • Ukentlig
   • Halv-månedlig
   • Månedlig
   • 2-månedlig
   • Kvartalsvis
   • Halv-årlig
   • Årlig
  • Melding for merverdiavgiftskompensasjon og omvendt avgiftsplikt har faste termin-intervaller (h.h.v. 2 månedlig og kvartalsvis) og kan ikke endres.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse