Lønn

Import av lønnsjustering

Lønn i Go kan enkelt oppdateres via en import av filen Lønnsjustering. I filen fyller du ut informasjon for de ansatte som skal ha lønnsendring. Filen importeres som en standardimport.

Importen kan også benyttes for å legge inn årslønn og timelønn for ansatte på nye klienter der det er registrert aktiv arbeidsforhold.

Last ned eksempelfil her

Last ned filbeskrivelse her


Utsnitt av eksempelfil med forklaring til kolonnene under:

mceclip0.png

  • Felt for "ansattnr" fylles ut i filen.
  • Er det flere aktive arbeidsforholdsID'er for den ansatte, må det spesifiseres hvilket arbeidsforhold det gjelder. Spesifiseres ikke arbeidsforholdsID vil alle arbeidsforhold som ikke har huket av "arbeidsforhold er avsluttet og ferdig rapportert" for denne ansatte, få samme lønnsjustering.
  • Type lønn kan angis (fastlønn, timelønn eller provisjonslønn).
  • Man kan angi enten "årslønn" og "timelønn" eller "juster årslønn med" og "juster timelønn med". "Årslønn" overstyrer "juster årslønn med" og "timelønn" overstyrer "juster timelønn med".
  • Legg inn ny årslønn
  • Legg inn ny timelønn. (Legger du inn årslønn, vil timelønn automatisk oppdateres på ansattkortet.)
  • Eller, legg inn tillegget til årslønn og/eller tillegget til timelønn
  • Legg inn dato for siste lønnsendring 
  • Filen importeres fra Meny > Import > Last opp > Standardimport

Forslag til arbeidsflyt:

Del rapporten "arbeidsforhold" til excel (Meny > Rapporter > Arbeidsforhold)

Kopier kolonnen "Ansattnr" fra rapporten inn i filen "Lønnsjustering". Ansattnumrene skal inn i kolonnen “EmployeeNo” i importfilen.  Er det flere arbeidsforhold på en ansatt, så må også kolonnen med arbeidsforholdsID kopieres. 

Legg inn ny årslønn og/eller timelønn eller legg inn kun økning på årslønn og/eller timelønn.

Legg inn dato for "siste lønnsendring".

Når filen er klar importeres den som en standardimport. 

Kontroller i rapporten "arbeidsforhold" at det ligger riktige verdier på de ansatte etter importen.

 

Eksempel:

Justere årslønn:

Årslønn kan oppdateres med import ved å legge inn ny årslønn i kolonnen for årslønn, eller ved å legge inn kun justeringen i kolonnen for "juster årslønn".
Årslønnen som ligger på ansattkortet oppdateres. Oppdatering av årslønn justerer også timelønnen på ansattkortet. Er feltet timelønn overskrevet på ansattkortet før importen, så vil ikke import med kun årslønn justere timelønnen.

Er årslønn og timelønnen spesifisert i importen, så oppdateres årslønn og timelønn på ansattkortet iht innholdet i filen.

Før import:

mceclip2.png

Fil med lønnsjustering importeres:

mceclip3.png

 

Årslønn, timelønn og siste lønnsendring er oppdatert:

mceclip4.png

 

Justere kun timelønn:

Inneholder filen kun justering av timelønn, så vil importen oppdaterer timelønn på ansatt kortet.
Ligger det årslønn på ansatt kortet før importen, så vil ikke importen med kun timelønn påvirke verdien for årslønn.

Før import:

mceclip5.png

Fil med lønnsjustering importeres:

mceclip6.png

Etter import er timelønnen øket med kr10,-.

mceclip7.png

 

  • Negativt beløp i kolonnene juster årslønn og juster timelønn vil redusere lønn som ligger på ansattkortet.

Historikk fastlønn og timelønn:

Ønsker du å ha oversikt over tidligere fastlønn og timelønn på kontaktkortet til ansatte kan du legge det inn på kontaktkortet, i rapporten "Lønnshistorikk" eller ved import. Ved import kan filen Lønnsjustering benyttes for å oppdatere for flere ansatte og flere historikkoppføringer samtidig. Legg inn linjer i filen og importer.

mceclip0.png

Rapporten "Lønnshistorikk" vil gi deg full oversikt over historisk lønn for dine ansatte:

mceclip0.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse