Regnskap

Angi postering med mva-spesifikasjon

Fra og med 01.01.2022 har Skatteetaten innført krav til mva-spesifikasjon for posteringer som angår justering, tap på krav, tilbakeføring av inngående merverdiavgift og uttak. 

Fra og med 01.01.2023 ble det også innført krav til mva-spesifikasjon for kompensasjonsberettigede virksomheter som angår justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom.

Posteringslinjer angitt med mva-spesifikasjon i Go, vil automatisk fremkomme i mva-meldingen, akkumulert per mva-kode per spesifikasjon, slik at disse ikke er nødvendig å kalkulere manuelt ved rapportering av mva.

For å angi en postering med mva-spesifikasjon, gjøres dette ved å trykke på tag'en som ligger i feltet for mva-kode. Tilgjengelige spesifikasjoner for mva-koden gjøres tilgjengelig for valg. Velg ønsket spesifikasjon og trykk "Ok". Tag'en forblir blå når en spesifikasjon er angitt. 

Posteringer mot kontoer som alltid skal spesifiseres med mva-spesifikasjon (eksempelvis kontoer for tap på krav med fradragsrett), kan settes opp i kontoplanen på gjeldende kontoer slik at angitt spesifikasjon alltid blir foreslått når konto angis på konteringslinje.

Bilagsf_ring_angi_MVA-spesifikasjon.png

Mva-koder det er mulig å angi mva-spesifikasjoner på er:

Utgående mva

Mva-kode 3 - Utgående mva høy sats (Salg av varer og tjenester, høy sats)

 • Uttak

Mva-kode 31 - Utgående mva middels sats (Salg av varer og tjenester, middels sats)

 • Uttak

Mva-kode 33 - Utgående mva lav sats (Salg av varer og tjenester, lav sats)

 • Uttak

Mva-kode 5 - Mvafritt salg (Salg av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift)

 • Uttak

Inngående mva

Mva-kode 1 - Inngående mva høy sats (Kjøp av varer og tjenester med fradrag, høy sats)

 • Justering
 • Tap på krav
 • Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Mva-kode K1 - Kompensasjon inngående mva høy sats (Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett, høy sats)

 • Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom

Mva-kode 11 - Inngående mva middels sats (Kjøp av varer og tjenester med fradrag, middels sats)

 • Tap på krav

Mva-kode 12 - Inngående mva råfisk (Kjøp av fisk og andre marine viltlevende ressurser)

 • Tap på krav

Mva-kode 13 - Inngående mva lav sats (Kjøp av varer og tjenester med fradrag, lav sats)

 • Tap på krav

Mva-kode K14 - Kompensasjon innførselsmva høy sats (Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel, høy sats)

 • Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom

Mva-kode 81 - Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva høy sats (Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett, høy sats)

 • Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Mva-kode K81 - Innførsel av varer med kompensasjon for innførselsmva høy sats (Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett, høy sats)

 • Justering av merverdiavgiftskompensasjon for fast eiendom

For kompensasjonsberettigede virksomheter har Skatteetaten bestemt at postert utgående mva ved bruk av kode K81, K83, K86, K88 og K91 (koder som samtidig posterer inngående kompensasjonsmva) skal være angitt med mva-spesifikasjonen "Kjøp med kompensasjonsrett" ved rapportering i ordinær mva-melding eller melding for omvendt avgiftsplikt. Go setter denne mva-spesifikasjonen automatisk på disse mva-linjene i regnskapet for riktig rapportering fra og med 2023. Mva-spesifikasjonen kan ikke settes av bruker.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse