Regnskap

Angi postering med mva-spesifikasjon

Fra og med 01.01.2022 har Skatteetaten innført krav til mva-spesifikasjon for posteringer som angår justering, tap på krav, tilbakeføring av inngående merverdiavgift og uttak. Posteringslinjer angitt med mva-spesifikasjon i Go, vil automatisk fremkomme i mva-meldingen, akkumulert per mva-kode per spesifikasjon, slik at disse ikke er nødvendig å kalkulere manuelt ved rapportering av mva.

For å angi en postering med mva-spesifikasjon, gjøres dette ved å trykke på tag'en som ligger i feltet for mva-kode. Tilgjengelige spesifikasjoner for mva-koden gjøres tilgjengelig for valg. Velg ønsket spesifikasjon og trykk "Ok". Tag'en forblir blå når en spesifikasjon er angitt. 

Posteringer mot kontoer som alltid skal spesifiseres med mva-spesifikasjon (eksempelvis kontoer for tap på krav med fradragsrett), kan settes opp i kontoplanen på gjeldende kontoer slik at angitt spesifikasjon alltid blir foreslått når konto angis på konteringslinje.

Bilagsf_ring_angi_MVA-spesifikasjon.png

Mva-koder det er mulig å angi mva-spesifikasjoner på er:

Utgående mva

Mva-kode 3 - Utgående mva høy sats (Salg av varer og tjenester, høy sats)

 • Uttak

Mva-kode 31 - Utgående mva middels sats (Salg av varer og tjenester, middels sats)

 • Uttak

Mva-kode 33 - Utgående mva lav sats (Salg av varer og tjenester, lav sats)

 • Uttak

Mva-kode 5 - Mvafritt salg (Salg av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift)

 • Uttak

Inngående mva

Mva-kode 1- Inngående mva høy sats (Kjøp av varer og tjenester med fradrag, høy sats)

 • Justering
 • Tap på krav
 • Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Mva-kode 11 - Inngående mva middels sats (Kjøp av varer og tjenester med fradrag, middels sats)

 • Tap på krav

Mva-kode 12 - Inngående mva råfisk (Kjøp av fisk og andre marine viltlevende ressurser)

 • Tap på krav

Mva-kode 13 - Inngående mva lav sats (Kjøp av varer og tjenester med fradrag, lav sats)

 • Tap på krav

Mva-kode 81 - Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva høy sats (Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett, høy sats)

 • Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse