Lønn

Inntektsmelding

Arbeidsgivere skal sende digitale inntektsmeldinger til NAV for at den ansatte eller arbeidsgiver skal motta utbetalinger fra NAV i tide. Digital inntektsmelding kan sendes fra Go for sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger.

For å kunne sende inntektsmelding må du ha aktivt abonnement for Lønn, og koblingen mot Altinn må være satt opp under Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger > Altinn.

Inntektsmelding opprettes i Go fra Meny > Rapporter > Lønn > Inntektsmelding.

mceclip1.png

Rapporten "inntektsmeldinger" viser alle påbegynte og innsendte inntektsmeldinger. Det er mulig å hente frem flere alternative kolonner i oversikten. Det er ikke mulig å redigere i inntektsmeldinger som er sendt inn til Altinn.

For å opprette en inntektsmelding trykk "Ny inntektsmelding". 

 • Legg til arbeidstaker som inntektsmeldingen gjelder for.

mceclip0.png

 • Er det kun ett arbeidsforhold på den ansatte, blir dette valgt, og da kommer ikke feltet "angi arbeidsforhold" frem.
 • Er det flere aktive arbeidsforhold for den ansatte er det viktig at det velges riktig arbeidsforhold. Er det rapportert inn flere arbeidsforhold i samme virksomhet til a-ordningen må det sendes inn en inntektsmelding for hvert arbeidsforhold.
 • Trykk "neste" nede til venstre. Du får nå opp skjema for typen ytelse som er valgt med tilhørende hjelpetekst.

Eksempel, Inntektsmelding for sykepenger:

mceclip0.png

 • Systemet henter informasjon om den ansatte fra ansattkortet.
 • Legg inn riktig type arbeidsgiverperiode og sjekk at forslaget til første fraværsdag er riktig.

mceclip0.png 

Dersom den ansatte har to fraværstilfeller i en 16-dagers periode, så skal første fraværsdag være den første dagen i det fraværstilfellet som går utover de 16 dagene.

 • Er det utbetalt full lønn under arbeidsgiverperioden?
  • Er det ikke utbetalt full lønn i arbeidsgiverperioden må begrunnelse legger til. Velg riktig begrunnelse i nedtrekkmeny.
 • Beregnet månedslønn.
  • PowerOffice henter beregningsgrunnlaget til beregnet månedslønn ut fra arbeidstakerens rapporterte inntekt til a-ordningen de siste tre kalendermånedene. 

   Beregningen er avhengig av at det er fylt inn første fraværsdag i skjemaet. (Gjøres for alle typer ytelser forutenom “omsorgspenger”)

   Eksempel:

   Med første fraværsdato = 16.5.2022, så vil PowerOffice hente inntekt for februar, mars og april.

   Screenshot_2.png
  • Beregnet månedslønn er sum rapportert inntekt delt på 3 måneder.

   Dersom PowerOffice ikke finner lønn for noen av de tre siste månedene, så vil beløpet 0,- angis som månedslønn for måned uten lønn. Summen av lønnskjøringene deles da på antall måneder med faktisk lønnskjøring.

   Forslaget som PowerOffice presenterer kan korrigeres. Korrigert lønn vil få status «egendefinert», og feltet beregnet månedslønn vil beregnes på nytt.Screenshot_4.png

Du finner mer informasjon om inntekt som inngår i beregning av månedslønnen på nav.no 

 • Brutto beløp utbetalt i arbeidsgiverperioden (12 eller 16 dagersperioden) beregnes ut av systemet når beregnet månedslønn er beregnet.
  • Formel for beregningen er:
   (Beregnet månedslønn / 21,67 dager) * antall dager i arbeidsgiverperioden
   mceclip0.png
 • Kreves det refusjon, så må beløpet være lik eller mindre enn "beregnet månedslønn".
 • Er det naturalytelser som påvirkes av fraværet skal dette oppgis i feltet for "naturalytelse"

Når alle opplysninger er fylt inn og kontrollert sendes inntektsmeldingen til Altinn:

Trykk "send inn"

mceclip7.png

Hak av for om det er en nær relasjon mellom deg og arbeidstaker, eller om du sender inn på vegne av deg selv. En nær relasjon vil si at du og arbeidstaker er:

 • Gift, samboer eller forlovet
 • Tidligere gift, eller samboere
 • I familie (søsken, halvsøsken, barn, foreldre og/eller besteforeldre)
 • Nære venner

Trykk "send" og fyll ut brukernavn og passord i Altinn påloggingsboksen som kommer opp.
Godkjent inntektsmelding får status "sendt" i rapporten. Alternativ kolonnen som viser Altinn-referansen kan hentes opp.

I historikken inne på inntektsmeldingen ligger XML som viser innholdet som er sendt inn. Trykk på den blå linken "fullført" for å få opp visning av XML.

mceclip4.png

 

Endringsmelding

Er det feil eller mangler i inntekstmeldingen, må det leveres ny melding til NAV.  NAV vil alltid ta utgangspunkt i den siste innsendte meldingen.

For å korrigere tidligere innsendt inntektsmelding:

 • marker inntektsmelding med status "sendt" som ønskes endret.
 • Trykk knapp "Endringsmelding

mceclip0.png

 • Endres tidligere rapportert beregnet månedslønn må det spesifiseres om endringen er på grunn av:
  • tidligere rapportert månedslønn var feil
  • tariffendring
 • Ved endring i timer rapportert for omsorgspenger, så må linje med tidligere rapporterte timer settes til 0 timer. Så legges ny linje til med korrekt informasjon.

 

Kopi av inntektsmelding

Inntektsmelding med status "sendt" kan kopieres.

I Altinn finner du inntektsmeldinger som er sendt inn i arkivet til underenheten.

For mer informasjon ved utfylling av inntektsmeldingen , se informasjonsside hos NAV her.

Flyttes ett arbeidsforholdet fra en virksomhet til en annen, brukes inntektsmeldingen til å avslutte refusjoner og etablere nye. For mer informasjon les her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse