Quality

Hvordan få oversikt over avtaler med Fullmakter bank, og hvem hos partner har bankautorisasjon i Go ?

Under steget Betaling i veileder legges inn oversikt over de bankkontoer som selskapet har og som skal disponeres av Partner. Vår avtale tar ikke med disse bankkonti inn i avtaleverket, da det vil bli en endring dersom kunden endrer bankkonti eller bankforbindelse.

Vår avtale viser til bankoversikten som alle banker er forpliktet til å ha, som viser hvilke konti kunden har og hvem personer som har ulike tilganger til disse. Denne kan være greit å laste ned og ha som oppdragsdokumentasjon. Må oppdateres ved endringer, men denne gir en komplett oversikt over tilganger og rettigheter gitt til selskapers konti. 

 

Oversikt over oppdrag med bankfullmakt:

Når på oversiktssiden på aktive oppdrag, filtrer på tjenesteområde Betaling og det kommer en totalliste på de oppdrag Partner har som innehar en bankfullmakt, forutsatt at oppdragene er oppdatert med siste endringer. Denne listen er mulig å dele dersom behov for det. 

mceclip0.png


Hvem hos Partner har tilgang til belastning bank på klienter i Go?

Når en klient benytter PowerofficeGO vil det ligge en oppdatert liste over de bankautorisasjoner som Partnerbrukere har på en klient i fanen "Bankautorisasjoner" på Klient Admin:  Her kan det søkes på klientnavn, kontonummer og ansatt. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse