Finans

Feilsøking i regelmotoren

Her kommer en oversikt over potensielle feil man kan oppleve ved bruk av regelmotoren og hvordan man kan løse problemet:

 

 •  Regelen min får ingen treff
  • Sjekk at presiseringene i fanen "Betingelser" inne på den aktuelle regelen er riktig. Den vanligste feilen er at man inkluderer et søkeord som ikke er stavet på samme måte som banktransaksjonen, eller at man blander mellom inngående/utgående transaksjoner
  • Sjekk om regelen din har et rødt utropstegn i status-kolonnen i regeloversikten. Her vil du finne en feilmelding som forklarer hva som er galt. Regler med røde utropstegn blir utelatt ved både manuell og automatisk kjøring
 • Hva gjør jeg hvis jeg har opprettet en regel som matcher eller posterer feil?
  • Sjekk hvilket oppsett du har i regelen for å avdekke hva som er årsaken til feil matcing eller postering. For en match-regel kan du oppheve matchingene direkte i regelen. Deretter kan du korrigere den og lagre den. For en poster og match-regel, må posteringer som er opprettet bli reversert manuelt, og matchinger må oppheves manuelt. Deretter må regelen arkiveres og du må opprette en ny. Alternativt kan du kopiere den opprinnelige regelen og korrigere akkurat det som var feil før du lagrer som en ny regel.
 • Hvorfor har regelen min et rødt utropstegn?
  • Du har valgt en posteringskonto for en poster og match-regel som har blitt deaktivert.
  • Du har valgt å postere mot et prosjekt eller en avdeling som er avsluttet/slettet
  • Du har valgt å postere mot en reskontro som er arkivert
  • Du har valgt å postere mot en hovedbokskonto uten prosjekt/avdeling, hvor det i ettertid er satt påkrevd prosjekt/avdeling i kontoplanen

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse