Regnskap

Kan jeg definere egne rapportgrupper i kontoplanen?

Nei, dessverre.

Rapportgruppene kommer fra en forhåndsdefinert tabell (standard kontoplan - NS 4102). 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse