Lønn

Nytt fra 01.01.2022 - Endret sonetilhørighet og sats for arbeidsgiveravgift

Flere kommuner har fra 01.01.2022 fått endret sone og sats. Oppdatert liste for arbeidsgiveravgift og soneinndeling finner du her hos Skatteetaten.

Økt sats for åtte kommuner:
- Sone 4 til 3 i Frøya og gamle Hitra
- Sone 2 til 1a Kvitsøy og Utsira
- Sone 1a til 1 i Vegårshei, Vindafjord, Herøy og Finnøy

Redusert sats for seks kommuner:
- Sone 1 til 2 for Sykkylven
- Sone 1a til 2 for Indre Fosen, Modalen og Åseral, og Midsund (nå Molde)
- Sone 3 til 4 i Snåsa

De nye sonene er lagt tilgjengelig i Go for kommunene det er endringer på. Når siste lønnskjøring er kjørt for 2021 må  sone for arbeidsgiveravgift endres for virksomheter som er berørt av endringen. Go ivaretar ikke dette automatisk.

For å endre sone i Go:
Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger > Virksomheter
mceclip0.png

Velg aga-sone som gjelder fra 1.1.2022 og trykk OK.

Lønn som kjøres etter endringen vil beregne arbeidsgiveravgift med sats knyttet til ny sone.

Korreksjonslønn for tidligere år:

Skal det kjøres en lønn på tidligere år etter det endret sone for 2022, så må sonen settes tilbake til gjeldende sone for det året.

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse