Ferie og Fravær

Redigere fraværsregistreringer i timelisten

 

Det er mulig å redigere oppførte fraværsregistreringer i timelisten. Dette kan gjøres både på web og i ny app på mobil. Dette kan gjøres for hver enkelt dag alt etter hvilke dager som timeantallet skal justeres på.

NB! Det er ikke mulig å redigere på Egenmeldt sykefravær eller Ferie

 

For å muliggjøre en redigering på de ulike fraværstypene, så må dette settes om aktivt på aktivitetene.

Dette gjøres ved å gå til Meny > Innstillinger > Aktiviteter -  og menypunktet Ferie og fravær

Her kan det hukes av for hver enkelt aktivitet for å aktivere muligheten til å redigere timene per dag i timelisten. Default vil ikke denne haken være på, så den må aktiveres på hver enkelt aktivitet for å fungere.

 

mceclip0.png

 

Når hake er satt på denne aktiviteten, så kan ansatte redigere i sin timeliste dag for dag antall timer som gjelder sykemelding.

 

Eksempel1 :

En ansatt er 100% sykemeldt, men prøver å jobbe så mye som denne klarer i løpet av en uke. Det vil si at når den ansatte er på jobb, så skal det føres timer på kunder.

Den ansatte kan da gå i timelisten sin, trykke på timene og sykefraværet som ligger f. eks på mandag.

Det vil da komme frem en boks som tillater at den ansatte redigere antall timer som den er sykemeldt denne dagen. 

Den ansatte har en normaltid på 7,5 timer per dag og skal denne mandagen jobbe 2 timer.

Da kan antall timer sykemelding justeres ned til 5,5 timer denne dagen.

 

mceclip1.png

Så kan den ansatte etterpå legge inn 2 timer jobb på kunde eller flere kunder som til sammen gir en arbeidsdag på 7,5 timer

 

mceclip2.png

 

I redigeringsboblen som kommer frem når det trykkes på timeantallet for en dag, er det også mulig å se hvilken sykemeldingsperiode denne dagen gjelder. Dette kan ses ved å trykke på den blå linken under kommentar:

 

mceclip3.png

Eksempel 2: 

 

En ansatt er sykemeldt i 80% og har lagt inn sykemeldingen for fastsatt periode. Det antas at bedriften opererer med en normaltid på 7,5 timer per dag. Når den ansatte har lagt inn 80% sykemelding, så vil det i timelisten legge seg 6 timer jevnt på hver dag i hele sykemeldingsperioden.

 

mceclip0.png

Det vil si at den ansatte vil da ha 1,5 timer "ledig" til å fylle inn resten av dagen med andre timer. Ønsker da den ansatte, eller det er mest hensiktsmessig ut fra sykemeldingsårsak å jobbe kortere eller lengre dager i uken, så kan dette da justeres ved å redigere timene per dag i timelisten. 

 

mceclip1.png

 

Den ansatte kan da justere ned antall timer sykemelding på f.eks mandag og dermed legge inn 3,5 timer jobb på en kunde.

 

mceclip2.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse