Timeføring

Ekstern kommentar direkte på faktura

 

Det er mulig å få den eksterne kommentaren som legges ved en timetransaksjon direkte på faktura.

 

For at dette skal bli aktivt må det hukes av for dette under:

Meny > Innstillinger > Timeinnstillinger > Fakturaforslag

 

Fra denne menyen kan ekstern kommentar komme med på faktura hvis det er satt hake for "Sum per aktivitet".

Når denne haken er satt, vil det også være mulig å sette hake på "Vis timeføringer med ekstern kommentar som separate linjer på faktura"

 

mceclip0.png

 

Når disse innstillingene er satt som aktiv vil alle eksterne kommentarer komme som separate linjer på faktura. Det er mulig å redigere kommentarene direkte i fakturautkastet hvis dette er ønskelig.

 

Slik vil layout på faktura være når ekstern kommentar legges til direkte på faktura.

 

mceclip1.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse