Regnskap

Kassekreditt

Det er mulig å definere bankkontoer i Go som kassekredittkontoer.

 

 

Dette gjøres i bankkontoens innstillinger, under fanen Generelt. Her haker man av for kassekreditt og legger inn kredittgrensen for valgt konto.

Kredittgrensen kan når som helst endres og funksjonaliteten kan når som helst deaktiveres på kontoen.

mceclip0.png

Utregning av tilgjengelig kreditt vil bli presentert både i betalingsmenyen og i kontoens bankavstemmingswidget.

I betalingsmenyen vil kreditten bli presentert på to forskjellige måter, avhengig av saldoen på konto hentet fra siste importerte bankavstemmingsfil.

Hvis saldoen er positiv, vil du både se den positive saldoen, samt den ubrukte kreditten din.

Hvis saldoen er negativ, vil kun tilgjengelig kreditt bli presentert.

mceclip2.png

I bankavstemmingswidgeten vil du alltid kunne se både reell saldo på konto (både positiv og negativ) samt disponibel kreditt, enten den er brukt eller ikke. Tanken her er at man i bankavstemmingsøyemed har et større behov for å se reell saldo på konto, mens ved betaling har størst behov for å se tilgjengelig kreditt. Derfor vil ikke en negativ banksaldo bli presentert i betalingsmenyen.

OBS: hvis det ikke er importert noen bankavstemmingsfiler, vil det heller ikke være mulig å kalkulere tilgjengelig kreditt. I slike tilfeller vil ikke tilgjengelig kreditt vises, selv om det er aktivert på kontoen.

mceclip1.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse