Nyheter i Go

Nyheter uke 10

Se nyhetene i en PowerBlogg: https://youtu.be/kla9iaWpC00

Regnskap

Ny funksjonalitet

  • Ny mva-melding er nå tilgjengelig på alle klienter med mulighet for levering via integrasjon mot Skatteetaten/Altinn. Les mer om ny mva-melding her.

Generelle forbedringer

  • Rettet manglende funksjon av hurtigtast F2 for visning av beholdning på varelinje i tilbud- og ordrevisning.
  • Opprettelse av ny, ikke mva-registrert klient, får standardverdi "Ingen rapportering" som mva-meldingstype i mva-innstillingene.
  • Rettet logikk for import av valutabilag i standardimporten. Når beløp er angitt i både Amount og CurrencyAmount, vil forholdet mellom disse bli kursen på føringen.   

 

Finans

Ny funksjonalitet

  • Ny widget for betalinger. Du finner den i dashbord-oversikten hvis du har tilgang til "Betalinger" i rollen din.
  • Nye filtreringsfunksjoner i Venter på autorisasjon og Forfallsoversikt. 

mceclip0.pngmceclip1.png

  • Lagt til en ny validering i forbindelse med inkasso. Det er ikke lengre mulig å matche en faktura som er godkjent for inkasso, sammen med andre fakturaer i en felles betalingsmatch. Denne regelen vil gjøre det vesentlig enklere for inkassointegrasjoner å hente betalingsinformasjon fra Go. Faktura gjenstand for inkasso må matches enkeltvis mot betalinger.

Generelle forbedringer

  • Rettet feil hvor lønnsutbetalinger via Sbanken feiler dersom klientnavn inneholder spesialtegn. Ble hotfixet 02.03.22
  • Oppjustert størrelsesbegrensning på bankavstemmingsfiler fra 5mb til 25mb. Ble hotfixet 02.03.22
  • Vi har byttet integrasjonsløsning mot BankID. Brukere vil merke en endring i visningen av BankID-innlogging ved eksempelvis autorisering av betalinger. De som bruker Firefox eller Safari som nettleser, må godta popup-vinduer i nettleserinnstillingene.

mceclip0.png

 

 

Lønn

Ny funksjonalitet

Inntektsmelding, støtte for følgende ytelser:

  • Pleiepenger i livets sluttfase
  • Pleiepenger sykt barn
  • Svangerskapspenger

Vi fortsetter å jobbe med støtte for ytelsen omsorgspenger.

 

Time og prosjekt

Generelle forbedringer

  • Interne aktiviteter kan nå overføres via API fra rapporten Timetransaksjoner.
  • Rettet feil ved redigering av prosjekt i en timeføring fra rapporten Timetransaksjoner.
  • Rettet feil hvor prosjekt vises dobbelt i rapporten Timer per prosjekt, i tilfeller hvor ulike delprosjekt har forskjellige prosjektledere.
  • Rettet feil hvor fakturerbart beløp ikke fremkommer i Prosjektrapporten.

 

Mobil

Generelle forbedringer

  • Feilretting; Hvis feltet Kunde er slått av i timeregistreringsinnstillingene, skal det likevel være mulig å bytte prosjekt i en timeføring.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse