Regnskap

Rapportér MVA-melding for omvendt avgiftsplikt eller merverdiavgiftskompensasjon

Rapportering må gjøres manuelt for de som skal levere MVA-melding for omvendt avgiftsplikt eller merverdiavgiftskompensasjon.

Merk: I Go vil disse MVA-meldingene, fra og med 2022, være presentert i nytt format, selv om de ikke skal rapporteres i dette formatet. Basert på benyttede MVA-koder, må bruker manuelt regne seg til beløpene som skal angis i MVA-meldingen ved manuell rapportering i Altinn (RF-0005 og RF-0009). Årsaken er at Skatteetaten har tenkt å få disse to MVA-meldingene over på nytt format fra og med 2023 hvor denne tilpasningen allerede er gjort i Go.

Påse at klienten er satt opp med korrekte innstillinger for MVA-rapportering.

Åpne Meny->Rapporter->MVA-meldinger. 

Velg året for perioden det skal rapporteres for og klikk på utkastet som er opprettet for MVA-perioden. 

MVA-melding_velg_aar_og_periode_.png

Kontrollér meldingen (hensikten med å angi merknader eller laste opp vedlegg til meldingen må vurderes av den enkelte, siden disse MVA-meldingene skal leveres i gammelt format for regnskapsåret 2022 og innehar ingen av disse elementene). 

MVA-melding_MVA-melding_merverdiavgiftskompensasjon.png

Når dette er gjort, er MVA-meldingen klar for postering. 

Trykk på "Bokfør".

MVA-melding_bokfoer.png

Bruker rutes til listevisningen for MVA-meldinger som viser at MVA-meldingen posteres.

MVA-melding_visning_bokfoert.png

MVA-meldingen er klar for manuell rapportering i Altinn.

Betalingsopplysningene fra Altinn må eventuelt manuelt bokføres og betales.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse