Regnskap

Rapportér mva-melding for fellesregistrert virksomhet

Rapportering må gjøres manuelt for de som skal levere mva-melding som en del av en fellesregistrering.

Påse at klienten er satt opp med korrekte innstillinger for mva-rapportering.

Åpne Meny->Rapporter->MVA-meldinger. 

Velg året for perioden det skal rapporteres for og klikk på utkastet som er opprettet for mva-perioden.

MVA-melding_velg_aar_og_periode_.png

Kontrollér meldingen. (Hensikten med å angi merknader eller laste opp vedlegg til meldingen må vurderes av den enkelte, siden mva-meldingen skal konsolideres før rapportering).

MVA-melding_MVA-melding_fellesregistrering.png

Når dette er gjort, er mva-meldingen klar for postering. 

Trykk på "Bokfør".

MVA-melding_bokfoer.png

Bruker rutes til listevisningen for mva-meldinger som viser at mva-meldingen posteres.

MVA-melding_visning_bokfoert.png

Mva-meldingen er klar for manuell konsolidering og rapportering i Skatteetatens portal for mva-melding (alminnelig næring og primærnæring) eller Altinn (omvendt avgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon for terminer i 2022).

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse