Regnskap

Opprett korreksjonsmelding (ny mva-melding)

Er det nødvendig å opprette en korreksjonsmelding grunnet feil i siste rapportering for perioden, kan dette gjøres på to måter.

De som rapporterer manuelt må huske å levere korreksjonsmelding i Skatteetatens portal for mva-melding.

Mva-meldinger som blir erstattet av en korreksjonsmelding, vil innordne seg under siste opprettede mva-melding for perioden. 

MVA-melding_visning_erstattede_meldinger.png

Endring i merknader og/eller vedlegg

Markér den sist rapporterte mva-meldingen for perioden som ønskes sendt inn på nytt og trykk "Alternativer". Velg "Opprett ny mva-melding" fra dropmeny.

MVA-melding_alternativer_opprett_MVA-melding.png

Dette kan også gjøres ved å klikke inn på den sist rapporterte mva-meldingen for perioden som ønskes sendt inn på nytt og trykke "Opprett ny mva-melding". 

MVA-melding_opprett_ny_MVA-melding.png

Endre/legg til eventuelle merknader og/eller vedlegg og send inn/bokfør korrigert melding. Siden det ikke er endring i posteringsdata mot systemkonto for mva og oppgjørskonto, vil det heller ikke bli laget bilag i denne prosessen.

Endring i spesifikasjon, grunnlag og/eller beregnet mva 

Er det endring i spesifikasjon, grunnlag og/eller mva for en allerede rapportert periode, vil Go varsle om det i form av en rød banner i oversikt over mva-meldinger. Dette gjelder ikke kompensasjonsmeldinger der slike endringer vil bli inkludert i neste kompensasjonsmelding.

Trykk på "Opprett ny mva-melding" eller velg periode fra dropmeny på samme knapp, om det fins urapporterte endringer for flere perioder.

MVA-melding_urapportert_periode.png

Go vil se etter endringer i rapporterte perioder for angitt år i årsfilteret, samt foregående år, men aldri tidligere enn år 2022.

Merk: Opprettes korreksjonsmelding, uten at denne posteres, ansees denne som et utkast. Go vil ikke varsle om endringer i rapportert periode hvis det er opprettet et utkast for den samme perioden. 

Kontrollér korreksjonsmeldingen og send inn/bokfør.

Gjelder de urapporterte endringene kun endring grunnlag og/eller spesifikasjon (og ikke beregnet mva), vil det ikke bli laget bilag i denne prosessen, siden det ikke er endring i posteringsdata mot systemkonto for mva og oppgjørskonto.

Gjelder de urapporterte endringene, endring i beregnet mva, vil Go tilbakeføre posteringen av forrige mva-melding for perioden og føre korreksjonsmelding for samme periode på nytt. 

Det er alltid sist leverte mva-melding for perioden som er gjeldende.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse