Regnskap

Feilhåndtering ved stopp i innsendingsprosessen mot Skatteetaten/Altinn

Skulle det oppstå feil eller avvik i prosessen for overføring og signering/levering av mva-melding til Skatteetatens portal for mva-meldinger, er dette de mest vanlige hendelsene:

Pålogging ID-porten

 • Feilmelding etter pålogging ID-porten

MVA-melding_feilmelding_mange_faner.png

  • Årsak: Bruker jobber på flere klienter samtidig i ulike faner i samme nettleser. Rutingen fra ID-porten tilbake til Go etter pålogging, rutes mot feil klient.
  • Løsning: Velg riktig klient i klientvelgeren og overfør og signér/levér mva-meldingen. Bruker er pålogget ID-porten og innsendingsprosessen vil starte umiddelbart. 

Validering

 • Ugyldig mva-melding
  • Se feilmelding ved å klikke på ikon.
  • Årsak: Noe er elementært feil med meldingen. Dette kan blandt annet være feil type mva-melding som forsøkes rapportert eller det rapporteres med feil periodeoppsett. For kompensasjonsmelding for melding for omvendt avgiftsplikt kan rapportering på ugyldige mva-koder være årsaken.
  • Løsning: Meldingen er ikke mulig å levere og feilen MÅ rettes før innsending gjøres på nytt.
 • Avvikende mva-melding
  • Se feilmelding ved å klikke på ikon.
   • Avvik på mva-kode
    • Årsak: Meldingen inneholder potensielle avvik (funnet av Skatteetatens valideringstjeneste) som bør forklares med strukturert eller egendefinert merknad.
    • Løsning: Meldingen kan overføres og signeres/leveres ved å ignorere varslet avvik, men det anbefales likevel at avvikene rettes opp før overføring.
   • Avvik på manglede mva-melding for tidligere terminer.
    • Årsak: Det er ikke levert mva-melding for tidligere terminer. 
    • Løsning: Meldingen kan overføres og signeres/leveres ved å ignorere varslet avvik, men det anbefales likevel at tidligere terminer leveres/signeres.
   • Avvik på manglende kontonummer for utbetaling av merverdiavgift.
    • Årsak: Kontonummer for utbetaling av merverdiavgift er ikke angitt i Skatteetatens portal for mva-meldinger.
    • Løsning: Meldingen kan overføres og signeres/leveres ved å ignorere varslet avvik, men det anbefales likevel at kontonummeret blir lagt inn i Skatteetatens portal for mva-meldinger. Kontonummer for utbetaling av tilgodehavende mva kan ikke overføres fra regnskapssystem via integrasjon.

Overført

 • Stopp i overføring
  • Se feilmelding ved å klikke på ikon.
  • Feilmelding: Ikke rettigheter til å gjennomføre handlingen (ugyldig rolle).
   • Årsak 1: Bruker som overfører mva-meldingen fra Go har ikke rettigheter til å gjennomføre handlingen. 
    • Løsning: En bruker med rettigheter til å fylle ut mva-melding for virksomheten (hos Skatteetaten/Altinn) må gjøre overføringen fra Go. Trykk "Prøv igjen".
   • Årsak 2: Bruker som overfører mva-meldingen fra Go har nylig blitt tildelt rettigheter til å gjennomføre handlingen. Rettigheten har enda ikke blitt distribuert ut til Altinns komponenter.
    • Løsning: Trykk "Prøv igjen" på et senere tidspunkt.
   • Årsak 3: Det har oppstått et tidsavbrudd mellom Skatteetaten og Altinn på forespørsel om brukers rettigheter.
    • Løsning: Trykk "Prøv igjen" på et senere tidspunkt.

Signert

 • Stopp ved signering/levering
  • Se feilmelding ved å klikke på ikon.
  • Feilmelding: Ikke rettigheter til å gjennomføre handlingen (ugyldig rolle).
   • Årsak 1: Bruker som signerer/leverer mva-meldingen fra Go har ikke rettigheter til å gjennomføre handlingen. 
    • Løsning: En bruker med signeringsrett for mva-melding for virksomheten (hos Skatteetaten/Altinn) må gjøre signeringen/leveringen fra Go. Trykk "Signer" for å signere/levere meldingen eller trykk "Sjekk status" for å sjekke om mva-meldingen er signert/levert manuelt i Skatteetatens portal.
   • Årsak 2: Bruker som signerer/leverer mva-meldingen fra Go har nylig blitt tildelt rettigheter til å gjennomføre handlingen. Rettigheten har enda ikke blitt distribuert ut til Altinns komponenter.
    • Løsning: Trykk "Signer" på et senere tidspunkt.
   • Årsak 3: Det har oppstått et tidsavbrudd mellom Skatteetaten og Altinn på forespørsel om brukers rettigheter.
    • Løsning: Trykk "Prøv igjen" på et senere tidspunkt.

Tilbakemelding

 • Stopp ved tilbakemelding på signert/levert mva-melding
  • Se feilmelding ved å klikke på ikon.
  • Årsak: Go får ikke hentet ned tilbakemelding fra Skatteetaten/Altinn. Kan skyldes kommunikasjonsfeil eller stor pågang hos Skatteetaten/Altinn.
   • Løsning: Trykk "Prøv igjen" på et senere tidspunkt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse