Regnskap

Andre funksjoner for ny mva-melding

Validere mva-melding.

Det er mulig å forhåndsvalidere mva-meldingen mot Skatteetatens valideringstjeneste før innsending hvis ønskelig. Funksjonen er tenkt i de tilfeller der den som kontrollerer mva-meldingen, ikke er den som skal overføre og signere/levere denne. De kan da gjøre en forhåndsvalidering for å sjekke om meldingen klareres av valideringstjenesten. Da vil den som skal signere/levere meldingen, slippe å rette opp i potensielle feil ved overføring da innsendingsprosessen alltid starter med en validering av mva-meldingen.

Inne i mva-meldingen, trykk "Alternativer" og velg "Valider". 

MVA-melding_alternativer_valider.png

Handlingen krever innlogging i ID-porten. Resultat vil bli varslet iform av en varslingsboks.

MVA-melding_vellykket_validering.png

Overfør mva-melding uten signering/levering.

I de tilfeller der personen som skal signere/levere mva-meldingen, ikke ønsker å gjøre dette i Go's brukerflate (evt ikke er bruker i Go), er det mulig å kun gjøre en overføring av mva-meldingen til Skatteetatens portal uten at mva-meldingen signeres/leveres. 

Inne i mva-meldingen, trykk "Alternativer" og velg "Overfør til Altinn".

MVA-melding_alternativer_overfoer_til_altinn.png

Handlingen krever innlogging i ID-porten. Bruker som overfører mva-meldingen, må ha rettigheter til å gjøre overføringen.

Når overføringen er utført, posteres mva-meldingen og det vil det framkomme et spørsmålstegn i kolonnen "Signert" i oversikten over mva-meldinger. Ved å klikke på spørsmålstegnet vil det være mulig å sjekke status på mva-meldingen om den i ettertid har blitt signert/levert manuelt i Skatteetatens portal.

MVA-melding_oppdater_status_signert.png

Er den signert/levert, fullføres prosessen ved at det hentes ned kvittering for levering, samt betalingsopplysninger. Er den ikke signert/levert, kan dette fortsatt gjøres fra Go av bruker med signeringsrettigheter.

Slett utkast til korreksjonsmelding

Har det feilaktig blitt opprettet utkast til en korreksjonsmelding kan denne slettes.

Inne i mva-meldingen, trykk "Alternativer" og velg "Slett", eventuelt trykk "Slett" hvis klienten er satt opp med manuell levering.

MVA-melding_alternativer_slett.png

Alternativt kan dette gjøres i oversikt over mva-meldinger. Markér utkastet som skal slettes, trykk "Alternativer" og velg "Slett mva-melding".

MVA-melding_alternativer_slett_utkast.png

Det er ikke mulig å slette utkastet for en mva-periode som enda ikke er rapportert/postert (systemgenerert utkast). Dette gjelder ikke kompensasjonsmelding da disse meldingene ikke er systemgenererte.

Signér/levér en overført mva-melding

Har en bruker forsøkt å signere/levere en mva-melding, men kun har rettigheter for å overføre mva-meldingen, vil prosessen stoppe opp ved signering/levering. Bruker med signeringsrettigheter kan da fullføre prosessen.

Klikk på ikonet i kolonnen "Signert" i oversikten over mva-meldinger. 

MVA-melding_kun_signering.png

Trykk "Signer" for å signere/levere, eventuelt trykk "Oppdater status" om meldingen allerede er signert/levert. Handlingen krever innlogging i ID-porten. Prosessen fullføres ved at det hentes ned kvittering for levering, samt betalingsopplysnigner.

Sett en postert mva-melding som oppgjort

Har en mva-melding som er overført via integrasjon, blitt manuelt betalt eller virksomheten har mva til gode, kan statusen på mva-meldingen settes som oppgjort. Ved tilgodehavende mva, vil status for betaling stå til "Manuell" etter innsending. 

Markér gjeldende mva-melding, trykk "Alternativer" og velg "Merk som oppgjort". Kolonne for betaling (og evt. signert) vil få grønne check-ikoner.

MVA-melding_alternativer_merk_som__oppgjort.png

Reversér kompensasjonsmelding etter leveringsfristens utløp.

Har en kompensasjonsmelding som er overført via integrasjon, ikke blitt attestert av revisor innen leveringsfristens utløp, kan kompensasjonsmeldingen reverseres og tas med i neste kompensasjonsmelding på en senere termin. Handlingen kan kun gjøres for den sist posterte kompensasjonsmeldingen.

Klikk på ikonet i kolonnen "Tilbakemelding" i oversikten over mva-meldinger. 

Mva-melding_kompensasjonsmelding_reverser.png

Trykk "Reverser" for å reversere posteringene fra kompensasjonsmeldingen. Handlingen vil kunne kreve pålogging via ID-posten for sjekk av endelig attestasjons-status på kompensasjonsmeldingen. Det anbefales likevel at kompensasjonsmeldingen kontrolleres fysisk for manglende attestasjon i Skatteetatens portal før reversering.

Merk: Er utkast til neste kompensasjonsmelding allerede opprettet når reverseringen gjennomføres, må utkastet slettes og opprettes på nytt for å få korrekt periode for denne kompensasjonsmeldingen.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse