Regnskap

Rapporter mva-melding for virksomhet med delt næring (kombinasjon av alminnelig- og primærnæring)

Rapportering må gjøres manuelt for de virksomheter som har delt næring som er en kombinasjon av alminnelig- og primærnæring.

Påse at klienten er satt opp med korrekte innstillinger for mva-rapportering.

Merk: Hvilken næring som angis i mva-innstillingene, er opp til hver virksomhet å avgjøre, men det kan være fornuftig at næringen som skal rapportere hyppigst angis i innstillingene. Næringene må være adskilt på avdeling.

Åpne Meny->Rapporter->MVA-meldinger. 

Trykk på "Egendefinert periode".

MVA-melding_egendefinert_periode.png

Velg datointervallet for perioden det skal rapporteres for, angi avdelingen(e) som inngår i rapporteringen for gitt mva-melding og mva-meldingstype. 

MVA-melding_egendefinert_periode_utvalg.png

Kontrollér meldingen.

Når dette er gjort, er mva-meldingen klar for manuell rapportering i Skatteetatens portal for mva-melding.

Merk: Det er ikke mulig å angi eventuelle merknader eller laste opp vedlegg for egendefinert periode. Dette gjøres i Skatteetatens portal når mva-meldingen rapporteres.

Er det ønskelig at hele virksomhetens mva posteres mot oppjørskonto og regnskapet låses per det periodeintervallet som skal rapporteres hyppigst, kontrollér gjerne mva for den andre delen av virksomheten. Gå tilbake til mva-meldingsoversikten og klikk inn på gjeldende periode (forutsetter at mva-meldingstypen som rapporterer hyppigst og tilhørende periodeintervall er satt opp i mva-innstillingene).

Det er ikke mulig å postere en mva-melding, før perioden for meldingen er passert.

Trykk "Bokfør".

Mva-melding for perioden bokføres for hele virksomheten.

Eventuelle betalingsopplysninger fra Skatteetatens portal eller Altinn, må manuelt bokføres og betales.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse