Quality

Oppgaveregister: Legg til nytt eller redigere Tjenesteområde

Når det på et oppdrag i Quality skal angis hvilke tjenester som leveres i dette oppdraget, så velger en oppgaver fra Oppgaveregisteret. Quality leveres med et standard oppgaveregister, som finnes ved å gå til Meny --> Innstillinger --> Oppgaveregister. Registeret er inndelt i Tjenesteområde, Kategori og Oppgave. I denne artikkelen viser vi hvordan nye "Tjenesteområder" opprettes, hvordan de er bygd opp, og hvordan de kan redigeres. Det kan også legges til "Standard arbeidsrutine" på et tjenesteområde. 

Tjenesteområdene i PowerOffice er for øvrig lik de som kommer i avtalen som er etablert av Regnskap Norge i KS-Komplett. Tjenesteområdene er Bokføring, Lønn og personal, Fakturering, Betaling, Årsoppgjør, Oppbevare regnskapsmateriale utover elektronisk oppbevaring, og Annet (se bildet under). 
mceclip2.png

 

Opprette nytt tjenesteområde
Nye tjenesteområder kan opprettes ved å gå til Meny --> Innstillinger --> Oppgaveregister. Trykk på nedtrekksmenyen for knappen "Legg til oppgave" (se bildet under). Velg "Legg til tjenesteområde"

 

Legg til nytt eller rediger tjenesteområde: Generelt

  • "Navn": Angi navn på tjenesteområdet. Navnet som oppgis vil benyttes som overskrift for området i avtaleverket. Det kan ikke være likt navnet på et annet tjenesteområde. 
  • "Utføres av rolle": Dersom det er en bestemt rolle (oppdragsansvarlig, medarbeider osv) som normalt skal utføre frister innenfor dette området, så kan dette legges inn her. Denne rollen vil da arves ned på alle kategorier og oppgaver under dette tjenesteområdet.
  • "Aktivitet": Her angis den aktiviteten som automatisk skal dukke opp når timer registreres fra fristen. Når aktivitet angis her, vil den arves den ned som et forslag på alle underkategorier og oppgaver under dette tjenesteområdet.

 

Legg til nytt eller rediger tjenesteområde: Arbeidsrutine
Det er mulig å angi byråets generelle arbeidsrutine som byrået har ved utførelse av alle oppgaver innenfor dette tjenesteområdet. Dette kommer med videre inn i veileder for oppdrag, men kommer ikke med videre ut i fristlisten. 

 

Legg til nytt eller rediger tjenesteområde: Avtale
Her registreres den tekst knyttet til denne tjenesteområdet som skal med i Oppdragsavtalen. Teksten kommer med i avtalen på alle oppdrag.

Avtaleverket som leveres som standard i PowerOffice legger opp til at avtaleverket også skal angi spesifikt det som IKKE er avtalt. Derfor er det etablert en tekst som kommer inn i avtalen dersom tjenesteområdet ikke velges inn i avtalen. Denne teksten aktiveres ved å slå på haken for "Hvis dette tjenesteområdet ikke er valgt, oppgi det i avtalen", se bildet under Tas denne haken bort, vil det ikke bli spesifisert i avtalen at dette tjenesteområdet ikke skal leveres av selskapet. Teksten som kommer med i oppdragsavtalene er selve navnet på tjenesteområdet. 

 

Legg til nytt eller rediger tjenesteområde: Historikk
Historikken viser historikk over når tjenesteområdet ble opprettet, samt hvis navn eller avtaleteksten er endret. Bildet nedenfor viser eksempel på slike endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse