Quality

Oppgaveregisteret - Etablere et nytt tjenesteområde

Tjenesteområde

Angir hovedområdene til de tjenester som leveres fra selskapet til kunden. 
I Go stemmer tjenesteområdene med de tjenesteområder som kommer i avtalen som er etablert av Regnskap Norge i KS-Komplett. 

Tjenesteområdene er:
mceclip2.png

 

Etablere et nytt tjenesteområde

 

Gjøres ved at en velger legg til tjenesteområdet fra nedtrekksmenyen:

mceclip3.png

Du får opp dialogboksen for Tjenesteområde:

Angi navnet på tjenesteområdet. Det kan ikke være likt navnet på et annet tjenesteområde. Navnet som oppgis vil benyttes som overskrift for området i avtaleverket. 

Dersom det er en bestemt rolle (oppdragsansvarlig, medarbeider ol) som normalt skal utføre dette området kan dette legges inn som forslag på feltet "Utføres av rolle". Denne rollen vil da arves ned på alle kategorier og oppgaver under aktuelt område, så fremt de ikke er overstyrt med egen rolle. 

Felt for Aktivitet: Her angir en den aktiviteten som automatisk skal dukke opp når timer føres fra fristen. Når denne angis her på området arves den ned til alle underkategorier og oppgaver, men kan overstyres der. 

mceclip0.png

 

Fane for Arbeidsrutine

Det er mulig å angi selskapets rutine for dette området. Dette kommer med videre inn i veileder for oppdrag, men kommer ikke med videre ut i fristlisten. 

Fane for Avtale:

Noen ganger ønsker en å legge inn en tekst som skal inn i avtalen når den etableres. For et tjenesteområde legges dette inn under fanen Avtale. 

Avtaleverket som leveres som standard i Go legger opp til at avtaleverket skal angi spesifikt det som IKKE er avtalt. Derfor er det etablert en tekst som kommer inn i avtalen dersom tjenesteområdet ikke velges inn i avtalen. For at dette skal aktiveres må haken nedenfor være satt på, tas den bort vil det ikke bli spesifisert i avtalen at dette tjenesteområdet ikke skal leveres av selskapet. Teksten som kommer er selve navnet på tjenesteområdet. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse